Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Kiinnostaako digitaalisen väkivallan vastainen työ? Hae harjoitteluun Naisten Linjan [email protected]!

11.10.2021

Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan erikoistunut Naisten Linjan [email protected] etsii 1-2 korkeakouluharjoittelijaa kolmen kuukauden palkalliseen harjoitteluun.

[email protected] tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan sukupuolistuneen väkivallan ajankohtaisiin kysymyksiin. Työmme tavoitteena on tukea digitaalista väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä (itsemäärittelyä kunnioittaen) sekä lisätä tietoisuutta ilmiöstä niin ammattilaisten kuin suuren yleisönkin keskuudessa.

Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat a) verkkohäirinnän ja maalittamisen kohteeksi joutuneet naiset, b) parisuhteessa digitaalista väkivaltaa kokeneet naiset ja c) eron jälkeistä digitaalista vainoa kokeneet naiset. Työssämme ruohonjuuritason asiakastyö yhdistyy yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamiseen. Naisten Linjalla väkivaltaa lähestytään ilmiönä feministisestä näkökulmasta.

Ketä etsimme?

Kehittämishankkeen arki on intensiivistä ja monipuolista – tehtäviä löytyy laidasta laitaan, hakukoneoptimoinnista lobbaukseen ja palvelumuotoiluun. Hankkeen perustehtävä liittyy tukipalveluiden kehittämiseen ja pyörittämiseen digitaalista väkivaltaa ja verkkohäirintää kokeneille naisille. Myös erilaisten ammattilaisryhmien kouluttaminen on tärkeässä roolissa.

Toivomme hakemuksia moninaiselta joukolta korkeakouluopiskelijoita, joille tasa-arvon edistäminen ja väkivallan vastainen työ on sydämen asia. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa [email protected] palveluiden markkinointi, somepäivitykset, sisällöntuotanto sekä hankkeesta viestiminen sidosryhmille. Sukupuolistuneeseen väkivaltaan, verkkohäirintään ja vähemmistöjen kohtaamaan syrjintään liittyvät tiedot ja taidot ovat tehtävässä hyödyksi. Myös peliympäristöihin, tietoturvaan, palvelumuotoiluun, verkkoanalytiikkaan, hakukonemarkkinointiin ja -optimointiin liittyvästä osaamisesta on meille apua.

Miten haet paikkaa?

Lähetä motivaatiokirje ja ansioluettelo osoitteeseen [email protected] viimeistään sunnuntaina 7.11.2021 klo 23:59. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään “HARJOITTELUHAKEMUS”. Harjoittelijan palkka on 1236 euroa kuukaudessa, ja kolmen kuukauden harjoittelun ajankohta on mielellään tammi-maaliskuussa 2022. [email protected] työskentelevät hankepäällikkö Louna Hakkarainen (TaT, VTL) ja hanketyöntekijä Jasmina Haapanen (Sosionomi AMK, MSc). Toimintaa rahoittaa STEA.

[email protected] 2018–2022

Naisten Linjan [email protected] on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmivuotinen kehittämis- ja vaikuttamishanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa digitaalista väkivaltaa sekä auttaa digitaalista väkivaltaa kokeneita toipumaan kokemuksestaan. Hankkeen painopisteenä on palveluiden kehittäminen ja ammattilaisten kouluttaminen.

Digitaalista väkivaltaa kokeneita autetaan hankkeen aikana kehitettävien puhelin- ja verkkopalvelujen sekä verkkovertaistukiryhmien avulla. Myös yleisen tietoisuuden lisääminen digitaalisen väkivallan ilmiöstä ja aiheeseen liittyvä vaikuttamistyö ovat hankkeessa tärkeässä roolissa.

[email protected] vuosina 2020–2022 jatketaan työtä, joka aloitettiin hankkeen ensimmäisenä toimintakautena vuosina 2018–2019. Ensimmäisen toimintakauden painopisteenä oli tutkimus ja tiedon lisääminen naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta, kun taas uudessa hankkeessa kehitetään palveluita digitaalista väkivaltaa kokeneille naisille tämän tiedon pohjalta.

Vuosina 2018-2019 hankkeessa koottiin ja vedettiin yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastateltiin väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja alan asiantuntijoita sekä kerättiin laajan kyselyn kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyi digitaalista väkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen sekä väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu “Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen” -opas.

Lisätietoja [email protected] antavat hankepäällikkö Louna Hakkarainen ja hanketyöntekijä Jasmina Haapanen:

Louna Hakkarainen

Louna Hakkarainen

Louna Hakkarainen Hankepäällikkö, [email protected] 050-414 0544 [email protected]

Jasmina Haapanen

Jasmina Haapanen

Jasmina Haapanen Hanketyöntekijä, [email protected] 050-911 0432 [email protected]