Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Turv@verkko-hanke 2018–2022

Naisten Linjan Turv@verkko-hanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmivuotinen kehittämis- ja vaikuttamishanke, jonka tarkoituksena oli ennaltaehkäistä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa digitaalista väkivaltaa sekä auttaa digitaalista väkivaltaa kokeneita toipumaan kokemuksestaan. Hankkeen painopisteenä oli palveluiden kehittäminen ja ammattilaisten kouluttaminen.

Digitaalista väkivaltaa kokeneita autettiin hankkeen aikana kehittämällä puhelin- ja verkkopalveluja sekä verkkovertaistukiryhmiä. Myös yleisen tietoisuuden lisääminen digitaalisen väkivallan ilmiöstä ja aiheeseen liittyvä vaikuttamistyö olivat hankkeessa tärkeässä roolissa.

Ensimmäisen toimintakauden painopisteenä vuosina 2018–2019 oli tutkimus ja tiedon lisääminen naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta, kun taas vuosina 2020–2022 hankkeessa kehitettiin palveluita digitaalista väkivaltaa kokeneille naisille tämän tiedon pohjalta.

Vuosina 2018-2019 hankkeessa koottiin ja vedettiin yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastateltiin väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja alan asiantuntijoita sekä kerättiin laajan kyselyn kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyi digitaalista väkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen sekä väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu “Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen” -opas.

Turv@verkko-hankkeessa tehtiin pioneerityötä digitaalista väkivaltaa ja verkkohäirintää kokeneiden naisten auttamiseksi. Viisivuotinen hanke saatiin päätökseen vuoden 2022 lopussa. Hankkeen aikana kehitetyt puhelin- ja verkkopalvelut ovat nyt osa Naisten Linjan tarjoamia palveluita.