Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

[email protected] 2018–2022

Naisten Linjan [email protected] on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmivuotinen kehittämis- ja vaikuttamishanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa digitaalista väkivaltaa sekä auttaa digitaalista väkivaltaa kokeneita toipumaan kokemuksestaan. Hankkeen painopisteenä on palveluiden kehittäminen ja ammattilaisten kouluttaminen.

Digitaalista väkivaltaa kokeneita autetaan hankkeen aikana kehitettävien puhelin- ja verkkopalvelujen sekä verkkovertaistukiryhmien avulla. Myös yleisen tietoisuuden lisääminen digitaalisen väkivallan ilmiöstä ja aiheeseen liittyvä vaikuttamistyö ovat hankkeessa tärkeässä roolissa.

[email protected] vuosina 2020–2022 jatketaan työtä, joka aloitettiin hankkeen ensimmäisenä toimintakautena vuosina 2018–2019. Ensimmäisen toimintakauden painopisteenä oli tutkimus ja tiedon lisääminen naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta, kun taas uudessa hankkeessa kehitetään palveluita digitaalista väkivaltaa kokeneille naisille tämän tiedon pohjalta.

Vuosina 2018-2019 hankkeessa koottiin ja vedettiin yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastateltiin väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja alan asiantuntijoita sekä kerättiin laajan kyselyn kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyi digitaalista väkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen sekä väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu “Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen” -opas.

Lisätietoja [email protected] antavat hankepäällikkö Louna Hakkarainen ja hanketyöntekijä Outi Rantamäki:

Louna Hakkarainen

Louna Hakkarainen

Louna Hakkarainen Hankepäällikkö, [email protected] 050 414 0544 [email protected]

Outi Rantamäki

Outi Rantamäki

Outi Rantamäki Hanketyöntekijä, [email protected] 050 911 0432 [email protected]