Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Ystäväkirjeen tilanneiden rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 6.4.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 toimisto@naistenlinja.fi Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Minttu Poutanen, Viestinnän asiantuntija 050 358 4009 minttu.poutanen@naistenlinja.fi

Rekisterin nimi Naisten Linjan ystäväkirjeen tilaajat

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää sähköpostiosoitteistoa, jonka kautta Naisten Linja tiedottaa toiminnastaan.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) sekä sähköpostiosoitteen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä ystäväkirjeen tilaajiksi.

Rekisterissä olevia henkilötietoa voidaan päivittää Digi- ja Väestötietoviraston yhteistyökumppaneina toimivien yritysten toimesta. Päivitykseen haetaan aina tapauskohtainen lupa Digi- ja Väestövirastosta.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolista palveluntarjoajaa, MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Näin ollen käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, kun käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Ystäväkirjeen tilaajalistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.