Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Tule vapaaehtoiseksi!

Mitä vapaaehtoistyö Naisten Linjalla on?

Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä toipumisessa. Palveluissamme naiset ja tytöt sekä heidän läheisensä voivat kysyä väkivallasta, purkaa kokemuksiaan ja saada neuvoja ja tukea vaikeiden elämäntilanteiden ratkaisemiseen. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Naisten Linjan vapaaehtoiset toimivat vastaajina peruspalveluissamme. Näitä ovat tuki- ja neuvontapuhelimemme, chat-palvelumme ja nettikirjepalvelumme. Puhelinpäivystys on vapaaehtoistyön muodoistamme suurivolyymisin, sillä Naisten Linjan puhelinpäivystys on auki joka arkipäivä. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ensisijaisesti puhelinpäivystyksemme vastaajiksi. Chat on auki tällä hetkellä kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Nettikirjeisiin vapaaehtoistyöntekijämme vastaavat kotoa käsin ennalta sovittuun ajankohtaan mennessä.

Vapaaehtoisten koulutus ja puhelinpäivystäminen tapahtuvat Helsingin keskustassa. Chat-vuoroja ja Nettikirjeisiin vastaamista voi koulutuksen käytyään tehdä myös etänä. Kattavan peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme vapaaehtoisille työnohjausta, täydennyskoulutuksia, yhteisiä virkistystapahtumia ja Naisten Linjan lämminhenkisen, innostuneen yhteisön!

Mitä odotamme vapaaehtoiselta?

Naisten Linjan vapaaehtoisina toimii täysi-ikäisiä naisia, jotka haluavat tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia ja tyttöjä. Emme edellytä mitään tiettyä pohjakoulutusta tai kokemusta. Toiminnassamme on mukana taustaltaan erilaisista taustoista tulevia, eri ikäisiä itsensä naiseksi määritteleviä ihmisiä, jotka haluavat auttaa toisia naisia ja tyttöjä.

Henkilökohtainen väkivallan kokemus ei ole este vapaaehtoisena toimimiselle. Mahdolliset omat väkivaltakokemukset tulee kuitenkin olla käsiteltyinä, ettei tehtävä muodostu liian raskaaksi tai henkisiä voimavaroja kuluttavaksi.

Naisten Linjan vapaaehtoiskoulutus

Kaikki vapaaehtoistyönsä Naisten Linjalla aloittavat käyvät kattavan vapaaehtoiskoulutuksen. Koulutus järjestetään vuosittain syksyisin Helsingissä, ja sen kesto on yhteensä noin 40 tuntia. Koulutukseen sisältyy eri alojen asiantuntijoiden luentoja, esimerkiksi oikeusjärjestelmään ja väkivaltatyön palveluihin, väkivallan aiheuttamaan traumaan, yhteydenottajan kohtaamiseen ja väkivaltaa kokeviin erityisryhmiin syventymistä. Jokainen vapaaehtoinen saa siis kattavan perehdytyksen teemaan liittyvään teoriaan.

Poissaoloja koulutuksesta pystyy paikkaamaan tarvittaessa myös etätehtävien avulla. Teorian lisäksi koulutukseen kuuluu harjoitteluvuoro, jolloin koulutettava vapaaehtoinen saa seurata kokeneen päivystäjän toimintaa yhden vuoron ajan ennen omaa päivystyksen aloittamista. Myös chat- ja nettikirjevastaamiseen on erilliset perehdytyskoulutukset halukkaille. Tavoitteenamme on, että jokainen päivystyksen aloittava uusi vapaaehtoinen on itsevarma omasta tietopohjastaan ja kaikilla on tasavertainen osaaminen koulutuksemme kautta väkivaltaa kokeneiden naisten kohtaamiselle.

Miten haen koulutukseen?

Voit hakea koulutukseen täyttämällä alla olevasta painikkeesta avautuvan hakulomakkeen. Kaikki koulutukseen hakevat haastatellaan. Haastattelut tehdään kasvokkain, Google Hangoutsin tai Zoomin välityksellä ja sinuun ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä haastatteluajan sopimiseksi.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä vapaaehtoistyön koordinaattoriimme Noora Paanaseen:

Noora Paananen

Noora Paananen

Noora Paananen Vapaaehtoistyön koordinaattori 050-567 2974 [email protected]