Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Suomen tulee edistää ICC:n uhrirahaston avaamista Ukrainaan

23.2.2023

Arvoisat ministerit Pekka Haavisto ja Ville Skinnari,

Ukrainan sodan alkamisesta tulee 24.2.2023 kuluneeksi vuosi. Tänä aikana Ukrainan sodasta on raportoitu useista seksuaalirikoksista, joita selvästi käytetään järjestelmällisesti sodankäynnin aseena.

Seksuaaliväkivallasta on raportoinut muun muassa YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto OHCHR, joka on tähän mennessä dokumentoinut yli 90 konfliktiin liittyvää seksuaaliväkivaltaa koskevaa rikosepäilyä viime vuoden helmikuun jälkeen. Rikokset ovat esimerkiksi raiskauksia, jotka ovat laajalti kohdistuneet naisiin, mutta myös lapsiin ja miehiin. Seksuaalirikoksiin on liittynyt uhrin nöyryyttämistä ja epäinhimillistämistä.

Seksuaaliväkivallan tekijöitä on jo tunnistettu ja tuomittu Ukrainassa. Ukrainan syyttäjäviranomaisen mukaan käynnissä on yli 150 tapausta, jotka liittyvät venäläisten sotilaiden tekemään seksuaaliväkivaltaan. Todellisia tapauksia uskotaan olevan huomattavasti enemmän.

Väkivallasta ovat raportoineet myös kansalaisjärjestöt Ukrainan sisällä sekä niissä lukuisissa valtioissa, jotka ovat auttaneet Ukrainan sotaa paenneita naisia ja lapsia.

Todisteiden kerääminen ja rikoksiin reagoiminen on tärkeää, jotta tekojen järjestelmällisyys voidaan tutkia ja systemaattinen seksuaaliväkivalta tunnistetaan rikokseksi ihmisyyttä vastaan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (ICC, International Criminal Court). Väkivallasta vastuulliset on saatettava vastuuseen teoistaan.

Samalla on pidettävä huolta siitä, että seksuaaliväkivaltaa kokeneet saavat oikeutta. Tässä arvoisat ministerit, me vetoamme teihin.

Voimme ylpeinä sanoa Suomen olevan ICC:n uhrirahaston suurimpia lahjoittajia. Uhrirahasto auttaa kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten ja ihmisoikeusloukkausten uhreja tarjoamalla rikosten uhreille korvauksia, tukemalla heidän toipumistaan ja varmistamalla, että uhrit kokevat saaneensa oikeutta.

Uhrirahastoa ei kuitenkaan ole vielä avattu Ukrainaan. Suomella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että uhrirahasto avaa projektin myös Ukrainassa. Suomen on tuettava sodan ja sotarikosten uhreja ja varmistettava, että apua tarjotaan sodan aikana ja sen jälkeen.

Ukrainan sodassa tehdyillä seksuaalirikoksilla on kauaskantoiset seuraukset, ja sodan ja seksuaalirikosten aiheuttamia traumoja korjataan vielä pitkään sodan päätyttyäkin. Seuraukset ovat kovia yhteiskunnalle, mutta erityisesti niistä kärsiville yksilöille. Trauma ei saa unohtua sodan muiden kauheuksien alle.

Vetoamme siis teihin arvoisat ministerit, että Suomi edistäisi ICC:n uhrirahaston toiminnan käynnistämistä myös Ukrainassa. Avun tarve on suuri, ja Suomi on uhrirahaston tärkeänä yhteistyökumppanina ainutlaatuisessa asemassa sen tarjoamisen mahdollistamisessa.

Katju Aro Toiminnanjohtaja Naisten Linja Suomessa ry

Jaana Hirsikangas Toiminnanjohtaja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi

Kaari Mattila Pääsihteeri Ihmisoikeusliitto