Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Naisten Linja Suomessa ry

Naisten Linja Suomessa ry on vuonna 1999 rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Naisten Linja toteuttaa tarkoitustaan tukemalla väkivaltaa kokeneita ja sitä pelkääviä naisia ja tyttöjä sekä heidän läheisiään. Naisten Linjan puhelinlinja, chat-palvelu ja vertaistukiryhmät auttavat kaikkia naiseksi itsensä määritteleviä, jotka haluavat keskustella väkivaltaan liittyvästä huolesta. Yhteydenottajan ei tarvitse määritellä etukäteen väkivallan kokijaksi, eikä hänen tarvitse tietää väkivallan eri muodoista. Pelkkä huoli riittää.

Naisten Linja - kuvitus

Palveluiden järjestämisen lisäksi Naisten Linja toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja, tuottaa ja välittää tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ottaa osaa julkiseen keskusteluun ja toimii yhteistyössä alan kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Naisten Linjan Turv@verkko-palveluissa tuotetaan tukipalveluja digitaalista väkivaltaa kokeneille naisille, järjestetään koulutusta digitaalisesta väkivallasta eri kohderyhmille sekä tehdään vaikuttamistyötä.

Naisten Linjan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA. Lisäksi Naisten Linja tekee omaa varainhankintaa ja järjestää vertaisryhmätoimintaa Helsingin kaupungin tukemana.

Naisten Linja on olemassa, koska varhainen, matalan kynnyksen palvelukokonaisuus ehkäisee väkivaltaa ja voimaannuttaa väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä. Väkivaltaa kokeville mahdollisimman varhain saatu tuki on elintärkeää, kirjaimellisesti.

Haluatko sinäkin olla eturintamassa vastustamassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Liittymällä Naisten Linjan jäseneksi autat konkreettisesti. Jäsenmaksujen avulla tarjotaan tukea ja apua väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille. Jäsenyys on myös vahva yhteiskunnallinen kannanotto väkivallattoman Suomen puolesta. Liity jäseneksi ja ole kanssamme naisten puolella, väkivaltaa vastaan.