Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Kiinnostaako digitaalisen väkivallan vastainen työ? Naisten Linjan [email protected] etsii hanketyöntekijän sijaista

Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan erikoistunut [email protected] etsii hanketyöntekijää opintovapaan sijaiseksi ajalle 3.1.–15.11.2022 tai sopimuksen mukaan. [email protected] tavoitteena on tukea digitaalista väkivaltaa kokeneita tyttöjä ja naisia sekä lisätä tietoisuutta ilmiöstä niin ammattilaisten kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat kuviin liittyvää väkivaltaa kokeneet, parisuhteessa digitaalista väkivaltaa kokeneet, eron jälkeistä digitaalista vainoa kokeneet ja verkkohäirintää kokeneet tytöt ja naiset (itsemäärittelyä kunnioittaen).

Työnkuva

Hanketyöntekijän työnkuvan ytimessä on digitaalista väkivaltaa kokeneiden naisten tukeminen viikoittaisessa [email protected] ja chatissa. Hanketyöntekijän vastuulla on myös vertaistukeen perustuvien palveluiden suunnittelu ja toteutus. Lisäksi hanketyöntekijä on mukana kouluttamassa viranomaisia ja muita ammattilaisryhmiä digitaalisen väkivallan teemoista. Hän osallistuu myös hankkeen viestintään ja palveluiden markkinoimiseen yhdessä muun hanketiimin kanssa. Kehittämishankkeen arki on intensiivistä, nopeatempoista ja monipuolista – tehtäviä löytyy laidasta laitaan, hakukoneoptimoinnista vaikuttamisviestintään.

Ketä etsimme?

Edellytämme hanketyöntekijältä tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai sosionomi) ja valmiutta vaativaan asiakastyöhön. Hanketyöntekijältä vaaditaan itsenäistä työotetta erityisesti suhteessa tukipalveluiden kehittämiseen ja palveluissa päivystämiseen. Ryhmien ohjaamiseen, verkkoympäristöihin, sukupuolittuneeseen väkivaltaan, vähemmistöjen kohtaamaan syrjintään ja tietoturvaan liittyvä osaaminen katsotaan eduksi sekä kokemus verkossa tapahtuvasta auttamisesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyötaitoja, erinomaista englannin kielen taitoa ja innokkuutta oppia jatkuvasti uutta.

[email protected] tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan sukupuolistuneen väkivallan ajankohtaisiin kysymyksiin. Työssämme ruohonjuuritason asiakastyö yhdistyy yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamiseen. Naisten Linjalla väkivaltaa lähestytään ilmiönä feministisestä näkökulmasta. [email protected] työskentelee hanketyöntekijän lisäksi hankepäällikkö ja ajoittain myös harjoittelijoita.

Miten haet?

Hakijoita haastatellaan jo hakuaikana, ja tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi siis mahdollisimman pian osoitteeseen [email protected] – kuitenkin viimeistään torstaina 9.12. Kirjoita sähköpostin otsikkoon otsikolla “HANKETYÖNTEKIJÄ” ja nimeä pdf-tiedostot muotoon sukunimi_cv ja sukunimi_hakemus.

Tehtävän tiedot

Työaika: Kokoaikainen Tehtävä alkaa: 3.1.2022 Tehtävä päättyy: 15.11.2022 (opintovapaan sijaisuus) Palkka: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen, vaativuusryhmä 6. Tehtäväkohtaisen palkanosan (13%) lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa valittavan henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen.

Lisätietoja antaa [email protected] hankepäällikkö Louna Hakkarainen, p. 050 414 0544. Soittoajat pe 26.11. klo 11–12:30, ke 1.12. klo 10–11:30.

Ajankohtaista-sivulle Katju Aro

Katju Aro Naisten Linjan toiminnanjohtajaksi

1.12.2021

Katju Aro aloittaa Naisten Linjan uutena toiminnanjohtajana. Aro on tunnettu naisten oikeuksien puolustaja, joka on tehnyt merkittävän uran feministisissä järjestöissä ja politiikassa.

Viimeisimmässä tehtävässään Katju Aro toimi Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja sosiaali - ja terveyslautakunnan jäsenenä valtuustokaudella 2017-2021. Hänen aloitteestaan Helsinki perusti uuden lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattorin viran ja päätti laatia suunnitelman naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi Helsingissä. Hän on Feministisen puolueen entinen pitkäaikainen puheenjohtajana ja yksi sen perustajista. Sitä ennen hän toimi Naisasialiitto Unionin puheenjohtajana. Hän on taustaltaan viestijä ja visuaalinen journalisti, joka on tehnyt pitkän uran mediassa mm. Ylellä, A-lehdillä ja Otavamediassa. Koulutukseltaan hän on taiteen maisteri.

“Olen tehnyt eri luottamustehtävissä töitä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn vahvistamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Koen merkityksellisenä sen, että saan jatkaa näiden kysymysten parissa ja viedä eteenpäin Naisten Linjan tekemää tärkeää työtä”, Aro kertoo.

Naisten Linja on väkivallan kokijoiden perustama järjestö, joka tarjoaa matalan kynnyksen palveluita väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille. Naisten Linjan toiminnanjohtajana Aro vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

“Tärkein tehtäväni on varmistaa, että apua tarvitsevat saavat apua ja että henkilökunnalla ja vapaaehtoisilla on edellytykset tehdä raskasta ja vaativaa työtä väkivallan parissa. Se vaatii rahoituksen ja resurssien turvaamista sekä Naisten Linjan toiminnalle että väkivaltatyön matalan kynnyksen palveluille valtakunnallisesti.”

Koronapandemia on vaikuttanut naisiin kohdistuvan väkivallan kärjistymiseen ja lisännyt lähisuhdeväkivallan kokijoiden avun tarvetta entisestään. Naisten Linjan palvelut ovat olleet pakoitellen pahasti ruuhkautuneet. Juuri nyt Naisten Linja valmistautuu vuoden kiireisimpään aikaan, sillä useissa kodeissa jouluun liittyy väkivallan uhka. Siksi moni nainen tarvitsee tukea jouluna ja sen jälkeen.

“Naisten Linjan nykyinen rahoitus ei riitä vastaamaan avun tarpeeseen. Pahimmillaan yli puolet päivystyspuhelimeen tulevista puheluista jää vastaamatta linjan ollessa varattuna. Siksi Naisten Linjalle yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä tulevat lahjoitukset ovat erityisen tärkeitä. Juuri nyt meillä on käynnissä joulukeräys, jolla valmistaudumme jouluna väkivaltaa kokeneiden naisten avuntarpeeseen. Lahjoituksilla kerätään rahaa myös toisen puhelinlinjan avaamiseen vuoden 2022 aikana.”

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Katju Aro toiminnanjohtaja [email protected] p. 050 567 2974

Johanna Saarinen viestinnän suunnittelija [email protected] p. 050 358 4009

Joulukeräys

Naisten Linjan joulukeräykseen voi osallistua

  • tekemällä MobilePay-lahjoituksen numeroon 22241
  • hankkimalla aineettoman joululahjan osoitteesta: naistenlinjashop.fi Lisätietoa lahjoittamisesta ja lisää lahjoitustapoja verkkosivuilla: naistenlinja.fi/lahjoita

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2019/889. Lupa on voimassa 27.11.2019 – 31.12.2022.

Toivotamme Katju Aron lämpimästi tervetulleeksi Naisten Linjalle!

16.8.2021

Verkkohäirinnän seurausten vakavuutta ei edelleenkään ymmärretä

Naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistettu verkkohäirintä vaikuttaa laajasti yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja toimeentuloon, osoittaa Naisten Linjan kysely.

Naisten Linja selvitti naisten ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia verkkohäirinnästä ja sen vaikutuksista alkuvuodesta 2021. Verkkokyselyn tuloksista kerrotaan Verkossa satutetut -raportissa. Naisten Linja viettää verkkohäirinnän vastaista kampanjaviikkoa 16.–22.8.2021. Viikon aikana kerrotaan sukupuolittuneen verkkohäirinnän vaikutuksista ja tarjolla olevasta tuesta Naisten Linjan somekanavilla. Kampanjaan osallistuu myös joukko näkyviä somevaikuttajia.

Häirinnän seurauksena jopa itsetuhoisuutta

Kyselyn vastaajat kertoivat verkkohäirinnän aiheuttaneen ahdistusta (79 %), itsetunnon laskua (73 %), mielialan vaihteluja (64 %), erilaisia pelkotiloja (58 %) ja häpeää (58 %). Viidesosa (21 %) vastaajista kertoi häirinnän aiheuttaneen itsetuhoisuutta.

Häirintä vaikutti lisäksi vastaajien ihmissuhteisiin, maineeseen, sosiaalisen median käyttöön sekä haluun osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osa pelkäsi liikkua ulkona uhkailuviestien seurauksena. Lähes kaikki vastaajat (94 %) raportoivat häirinnän vaikeuttaneen työskentelyä tai opintoja. Yli puolet (56 %) ilmoitti rajoittaneensa mielipiteensä ilmaisua häirinnän vuoksi.

Hätkähdyttävää oli, että yli puolet (55 %) vastaajista kertoi muiden vähätelleen verkkohäirintäkokemusta. Vähättelyä tapahtui jopa työterveyden, mielenterveyden ammattilaisten, työnantajan ja viranomaisten – erityisesti poliisin – taholta. Rikosilmoituksen tehneet vastaajat kertoivat toistuvasti tutkinnan aloittamatta jättämisestä tai tutkinnan keskeyttämisestä.

Kyselyyn tuli 86 vastausta, ja aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2021.

Naisten Linjalta tukea verkkohäirintää kokeneille

Naisten Linja muistuttaa, ettei verkkohäirinnän kokemusten kanssa tarvitse jäädä yksin. Naisten Linjan [email protected] tarjoavat tukea verkkohäirinnästä huolestuneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen.

Syyskauden ensimmäisten verkkoryhmien haut ovat avautuneet

11.8.2021

Naisten Linja järjestää syyskaudella 2021 useita verkossa kokoontuvia vertaistukiryhmiä. Vertaistukiryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja kokoontuvat suojatulla alustalla nimimerkkien takaa. Osallistuminen ryhmiin on maksutonta ja osallistujien henkilöllisyydet tulevat pelkästään ryhmän ohjaajien tietoon. Verkkoryhmiin haetaan hakulomakkeella ja hakijat haastatellaan.

Tällä hetkellä hakulomakkeet ovat auki seuraaviin ryhmiin

Verkkovertaistukiryhmä naisille, joilla on yhteishuoltajuus väkivaltaisen ex-kumppanin kanssa. Ryhmä kokoontuu verkossa ajalla 6.9.-8.10. Hakuaikaa ryhmään on 22.8. saakka. Lue lisää ryhmästä ja hae mukaan täältä.

Ruotsinkielinen ryhmä parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Stödgrupp på nätet för kvinnor som upplevt våld i sitt parförhållande. Gruppen samlas under perioden 20.9. - 29.10. Läsa mer och ansökan till gruppen senast 29.8. via: Verkossa toimivat ryhmät, Stödgrupper på nätet

Myöhemmin hakuun avautuvista ryhmistä viestimme pian verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Kasvokkaiset ryhmät syksyllä 2021

3.8.2021

Naisten Linja järjestää syyskaudella kaksi erillistä kasvokkain tapaavaa vertaistukiryhmää. Ryhmät ovat maksuttomia ja väkivaltatyön ammattilaisten ohjaamia. Syyskaudella avautuu myös verkkovertaisryhmien hakuja, joista tiedotamme lisää pian.

Avoin ryhmä on avoin ja ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Ryhmä kokoontuu syyskauden ajan joka toinen torstai klo 18-19:45 Helsingin keskustassa. Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei tarvita ja ryhmässä saa kertoa omista kokemuksistaan sen verran, kuin itse haluaa. Seuraamme ajankohtaisia koronaan liittyviä ohjeistuksia: tilassa pidetään turvavälit ja huolehditaan hygieniasta. Naisten Linja tarjoaa kasvomaskit osallistujille. Mikäli ennakkoilmoittautuminen ja osallistujamäärän rajaaminen otetaan syyskauden Avoimessa ryhmässä käyttöön, ilmoitamme asiasta tällä sivulla ja sosiaalisen median kanavissamme.

Olen selviytyjä -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmään haetaan sähköisellä hakulomakkeella, hakijat haastatellaan puhelimitse ja ryhmän kokoonpano pysyy samana koko ryhmän ajan. Ryhmä kokoontuu 8.9.-3.11. välisenä aikana keskiviikkoisin klo 18-19:30 Helsingin keskustassa. Haku ryhmään on auki 22.8. saakka.

Lisätietoa ja Olen selviytyjä -ryhmän hakulomakkeen löydät Kasvokkain tapaavat ryhmät -sivulta.