Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

tj rekry kuva

Naisten Linja hakee toiminnanjohtajaa

28.9.2021

Organisaation esittely Naisten Linja Suomessa ry on Suomessa toimiva naiserityinen väkivallan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Olemme asiantuntijoita erityisesti lähisuhdeväkivallan ja siihen liittyvän henkisen väkivallan, digitaalisen väkivallan ja verkkovihan kysymyksissä, sekä väkivallasta toipumisessa. Palveluidemme kohderyhmä on väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet naiset ja tytöt, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisensä. Vertaisryhmämme ovat ammatillisesti ohjattuja. Muut ammatillisten henkilöiden suunnittelemat palvelut, kuten päivystävä puhelinpalvelu, chat- sekä nettikirjepalvelu toteutetaan ohjattuna vapaaehtoisvoimin.

Työnkuva: Naisten Linja Suomessa ry:ssä on haettavana vakituinen toiminnanjohtajan tehtävä. Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastata Naisten Linjan palvelujen toiminnasta ja kehittämisestä yhdistyksen hallituksen linjausten mukaisesti. Toiminnanjohtaja vastaa Naisten Linjan strategian ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta, henkilöstöjohtamisesta, viestintäjohtamisesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Lisäksi toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat varainhankinta sekä esittelijän tehtävät hallituksen kokouksissa. Tehtävä sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Hakijalta odotamme: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä osoitettua henkilöstön ja organisaation johtamiskokemusta, erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja, paineensietokykyä, itsenäistä työotetta sekä ylempää korkeakoulututkintoa. Etsimällämme henkilöllä on ymmärrystä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ilmiönä, valmius uuden oppimiseen sekä hyvä englanninkielentaito.

Haemme joukkoomme Naisten Linjan arvot jakavaa ammattilaista, jolla on osaamista asiantuntijaorganisaation kehittämisestä ja työntekijöiden kehittymismahdollisuuksien tukemisesta.

Eduksi luetaan:

 • Järjestöalan tuntemus
 • Esiintymistaito
 • Kokemus vaikuttamistyöstä
 • Kokemus vapaaehtoistyöhön perustuvasta auttamisesta

Tehtävän tiedot:

Työaika: työ on kokoaikainen. Toiminnanjohtajan palkkauksessa käytetään johtajasopimusta. Käytössä on joustava työaika.

Palkka: palkkatoive.

Tehtävä alkaa: mahdollisimman pian.

Sijainti: Naisten Linjan toimisto sijaitsee Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien päässä. Käytössä on osittainen etätyömahdollisuus.

Hakeminen:

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen [email protected] viimeistään 17.10.2021.

Sopivimmat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään etäyhteyksin. Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuajan kuluessa. Valinnasta pyritään ilmoittamaan viimeistään 26.10.2021.

Lisätiedot: Noora Lautjärvi, Naisten Linja Suomessa ry:n toiminnanjohtaja, 040 8348 241.

Lisätiedot puhelimitse ma 4.10.2021 klo 15-16 ja ma 11.10.2021 klo 11-12.

Online peer support group for immigrant women with experiences of abuse and violence

23.9.2021

The online group starts on November 1st and ends on December 3rd.

Welcome to Women’s Line’s online peer support group for immigrant women, with experiences of violence or abuse. The group is completely free of charge, anonymous and confidential, and every participant is only known by a pseudonym within the group. Your experiences of violence or abuse could have been psychological, physical, sexual, cultural, religious, digital or financial - all forms of violence and abuse can be discussed in the group.

The group is facilitated by two professional group counselors, who have in-depth knowledge about violence against women and recovery.

The application period is until October 24th. Make sure to leave your contact details carefully, as every applicant needs to be contacted, before the group begins on November 1st.

You are warmly welcome to the online group! The application form can be filled in here:

Apply here for the peer support group

16.8.2021

Verkkohäirinnän seurausten vakavuutta ei edelleenkään ymmärretä

Naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistettu verkkohäirintä vaikuttaa laajasti yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja toimeentuloon, osoittaa Naisten Linjan kysely.

Naisten Linja selvitti naisten ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia verkkohäirinnästä ja sen vaikutuksista alkuvuodesta 2021. Verkkokyselyn tuloksista kerrotaan Verkossa satutetut -raportissa. Naisten Linja viettää verkkohäirinnän vastaista kampanjaviikkoa 16.–22.8.2021. Viikon aikana kerrotaan sukupuolittuneen verkkohäirinnän vaikutuksista ja tarjolla olevasta tuesta Naisten Linjan somekanavilla. Kampanjaan osallistuu myös joukko näkyviä somevaikuttajia.

Häirinnän seurauksena jopa itsetuhoisuutta

Kyselyn vastaajat kertoivat verkkohäirinnän aiheuttaneen ahdistusta (79 %), itsetunnon laskua (73 %), mielialan vaihteluja (64 %), erilaisia pelkotiloja (58 %) ja häpeää (58 %). Viidesosa (21 %) vastaajista kertoi häirinnän aiheuttaneen itsetuhoisuutta.

Häirintä vaikutti lisäksi vastaajien ihmissuhteisiin, maineeseen, sosiaalisen median käyttöön sekä haluun osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osa pelkäsi liikkua ulkona uhkailuviestien seurauksena. Lähes kaikki vastaajat (94 %) raportoivat häirinnän vaikeuttaneen työskentelyä tai opintoja. Yli puolet (56 %) ilmoitti rajoittaneensa mielipiteensä ilmaisua häirinnän vuoksi.

Hätkähdyttävää oli, että yli puolet (55 %) vastaajista kertoi muiden vähätelleen verkkohäirintäkokemusta. Vähättelyä tapahtui jopa työterveyden, mielenterveyden ammattilaisten, työnantajan ja viranomaisten – erityisesti poliisin – taholta. Rikosilmoituksen tehneet vastaajat kertoivat toistuvasti tutkinnan aloittamatta jättämisestä tai tutkinnan keskeyttämisestä.

Kyselyyn tuli 86 vastausta, ja aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2021.

Naisten Linjalta tukea verkkohäirintää kokeneille

Naisten Linja muistuttaa, ettei verkkohäirinnän kokemusten kanssa tarvitse jäädä yksin. Naisten Linjan [email protected] tarjoavat tukea verkkohäirinnästä huolestuneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen.

Syyskauden ensimmäisten verkkoryhmien haut ovat avautuneet

11.8.2021

Naisten Linja järjestää syyskaudella 2021 useita verkossa kokoontuvia vertaistukiryhmiä. Vertaistukiryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja kokoontuvat suojatulla alustalla nimimerkkien takaa. Osallistuminen ryhmiin on maksutonta ja osallistujien henkilöllisyydet tulevat pelkästään ryhmän ohjaajien tietoon. Verkkoryhmiin haetaan hakulomakkeella ja hakijat haastatellaan.

Tällä hetkellä hakulomakkeet ovat auki seuraaviin ryhmiin

Verkkovertaistukiryhmä naisille, joilla on yhteishuoltajuus väkivaltaisen ex-kumppanin kanssa. Ryhmä kokoontuu verkossa ajalla 6.9.-8.10. Hakuaikaa ryhmään on 22.8. saakka. Lue lisää ryhmästä ja hae mukaan täältä.

Ruotsinkielinen ryhmä parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Stödgrupp på nätet för kvinnor som upplevt våld i sitt parförhållande. Gruppen samlas under perioden 20.9. - 29.10. Läsa mer och ansökan till gruppen senast 29.8. via: Verkossa toimivat ryhmät, Stödgrupper på nätet

Myöhemmin hakuun avautuvista ryhmistä viestimme pian verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Kasvokkaiset ryhmät syksyllä 2021

3.8.2021

Naisten Linja järjestää syyskaudella kaksi erillistä kasvokkain tapaavaa vertaistukiryhmää. Ryhmät ovat maksuttomia ja väkivaltatyön ammattilaisten ohjaamia. Syyskaudella avautuu myös verkkovertaisryhmien hakuja, joista tiedotamme lisää pian.

Avoin ryhmä on avoin ja ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Ryhmä kokoontuu syyskauden ajan joka toinen torstai klo 18-19:45 Helsingin keskustassa. Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei tarvita ja ryhmässä saa kertoa omista kokemuksistaan sen verran, kuin itse haluaa. Seuraamme ajankohtaisia koronaan liittyviä ohjeistuksia: tilassa pidetään turvavälit ja huolehditaan hygieniasta. Naisten Linja tarjoaa kasvomaskit osallistujille. Mikäli ennakkoilmoittautuminen ja osallistujamäärän rajaaminen otetaan syyskauden Avoimessa ryhmässä käyttöön, ilmoitamme asiasta tällä sivulla ja sosiaalisen median kanavissamme.

Olen selviytyjä -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmään haetaan sähköisellä hakulomakkeella, hakijat haastatellaan puhelimitse ja ryhmän kokoonpano pysyy samana koko ryhmän ajan. Ryhmä kokoontuu 8.9.-3.11. välisenä aikana keskiviikkoisin klo 18-19:30 Helsingin keskustassa. Haku ryhmään on auki 22.8. saakka.

Lisätietoa ja Olen selviytyjä -ryhmän hakulomakkeen löydät Kasvokkain tapaavat ryhmät -sivulta.

Naisten Linja etsii kehittämistyön suunnittelijaa

8.7.2021

Naisten Linja Suomessa ry on Suomessa toimiva naiserityinen väkivallan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Olemme asiantuntijoita erityisesti lähisuhdeväkivallan ja siihen liittyvän henkisen väkivallan, digitaalisen väkivallan ja verkkovihan kysymyksissä, sekä väkivallasta toipumisessa. Naisten Linja tarjoaa tietoa ja palveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. Vertaisryhmämme ovat ammatillisesti ohjattuja. Päivystävä puhelinpalvelu, chat- ja nettikirjepalvelu sekä tukihenkilötoiminta toteutetaan koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Yhdistyksemme toimii Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Naisten Linja Suomessa ry:ssä on haettavana kehittämistyön suunnittelijan vakituinen tehtävä

Tehtävän kuvaus: Tehtävänkuvaan kuuluu Naisten Linjan palvelujen kehittäminen tiiviissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Kehittämistyön suunnittelija vastaa Naisten Linjan palveluseurannasta ja palveluraportoinnista. Suunnittelija luo sähköiset seuranta- ja palautelomakkeet, analysoi tulokset sekä kokoaa yhteen säännöllisen analyysin kehitysehdotuksineen.

Lisäksi kehittämistyön suunnittelija vastaa verkkopalvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä sekä toimii yhteyshenkilönä palveluntarjoajien suuntaan. Suunnittelija muun muassa huolehtii (palvelutarjoajien ja ulkopuolisten tietoturva-asiantuntijoiden tuella), että Naisten Linjan tarjoamien palvelujen ja käyttämien tietoteknisten ratkaisujen tietoturva on riittävällä tasolla.

Kehittämistyön suunnittelija avustaa vapaaehtoistyön koordinaattoria vapaaehtoiskoulutuksen järjestämisessä syksyllä 2021 ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Suunnittelijalle voidaan tarpeen ja valittavan henkilön osaamisen mukaan osoittaa myös henkilöstöhallintoon kuuluvia tehtäviä.

Muut tehtävät: Työajan salliessa kehittämistyön suunnittelija suunnittelee viranomaiskoulutuksia ja oppilaitosvierailuja. Tarvittaessa hän voi myös päivystää Naisten Linjan puhelinpalvelussa, chatissa ja nettikirjeiden vastaajana. Tätä varten suunnittelija käy Naisten Linjan vapaaehtoiskoulutuksen syksyllä 2021.

Tehtävä voi sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä sekä satunnaista matkustamista.

Hakijalta odotamme: Työ edellyttää kokemusta erilaisista raportointi- ja seurantajärjestelmistä sekä -tehtävistä, hyviä IT-taitoja sekä ymmärrystä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta, analyyttisyyttä, erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Eduksi luetaan:

 • Kokemus järjestötoiminnasta
 • Osaaminen ja kokemus palvelumuotoilusta ja/tai asiakaslähtöisestä kehittämisestä, erityisesti

verkkoalustoilla

 • Hyvä ruotsin kielen taito
 • Kokemus tietoturvaratkaisujen arvioinnista
 • Kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä

Tehtävän tiedot: Työaika: Kokoaikainen (36,25 h/vko). Käytössä on joustava työaika. Palkka: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen, vaativuusryhmä 5. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa valittavan henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen.

Tehtävä alkaa: Elo-syyskuussa 2021. Tehtävässä on 3kk:n koeaika.

Hakeminen: Hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen [email protected] viimeistään sunnuntaina 15.8.2021.

Sopivimmat hakijat kutsutaan haastatteluihin, joita tehdään jo hakuajan kuluessa.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa puhelimitse 27.07.–29.07. 2021 välisenä aikana klo. 12–14 vs. toiminnanjohtaja Hanni Kangasmäki 0505182231, [email protected].

Turvallista juhannusta!

22.6.2021

Naisten Linjan puhelinlinja on poikkeuksellisesti suljettuna juhannusaattona perjantaina 25.6.2021. Juhannusta lukuunottamatta palvelumme ovat kesälläkin auki normaalisti:

 • Puhelin p. 0800 02400 auki ma-pe klo 16-20
 • Chat auki ti ja to klo 17-19
 • Nettikirjepalvelu auki 24/7

Mikäli palveluiden aukioloihin tulee poikkeuksia, ilmoitamme niistä sosiaalisen median kanavissamme. Naisten Linja toivottaa turvallista ja lempeää keskikesän juhlaa!

Varainhankintapaallikko

Rekry: Varainhankintapäällikkö kehittämään ja laajentamaan rahoituspohjaamme

26.5.2021

Organisaation esittely

Naisten Linja Suomessa ry on Suomessa toimiva naiserityinen väkivallan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Olemme asiantuntijoita erityisesti lähisuhdeväkivallan ja siihen liittyvän henkisen väkivallan, digitaalisen väkivallan ja verkkovihan kysymyksissä, sekä väkivallasta toipumisessa. Palveluidemme kohderyhmä on väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet naiset ja tytöt, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisensä. Vertaisryhmämme ovat ammatillisesti ohjattuja. Muut ammatillisten henkilöiden suunnittelemat palvelut, kuten päivystävä puhelinpalvelu, chat- ja nettikirjepalvelu sekä tukihenkilötoiminta toteutetaan ohjattuna vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksemme toimii Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Työnkuva

Naisten Linja Suomessa ry:ssä on haettavana vakituinen varainhankintapäällikön tehtävä. Tehtävä on uusi, joten valittu henkilö pääsee kehittämään työnkuvaa ja Naisten Linjan varainhankintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Naisten Linjan toiminta on pääosin valtiorahoitteista. Varainhankintapäällikön tehtävä on nyt kehittää ja käynnistää laajempi rahoituspohja, johon voi kuulua esimerkiksi yritysyhteistyöt, suurempien yhteisöllisten ja yksityisten lahjoitusten hankinta, monipuoliset jäseniin liittyvät aktivoinnit ja säätiörahoituksen hakeminen. Myös rahoituksen hakeminen julkisen sektorin rahoituslähteistä voi kuulua työnkuvaan.

Varainhankintapäällikkö suunnittelee varainhankintastrategian ja -toimenpiteet ja toteuttaa niitä käytännössä itsenäisesti sekä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toiminta on tavoitteellista ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Naisten Linjan varainhankinta on suurelta osin vielä vakiintumatonta, joten valittu henkilö pääsee vaikuttamaan varainhankinnan painopisteisiin ja toteuttamiseen.

On todennäköistä, että varainhankintamuotojen laajentuessa varainhankintapäällikkö kokoaa itselleen tiimin. Varainhankintapäällikkö toimii pääosin itsenäisesti, mutta varainhankinnan käytännön toteuttamisessa tekee yhteistyötä muun muassa viestinnän suunnittelijan kanssa.

Tehtävät:

 • varainhankinnan strateginen ja käytännöllinen suunnittelu ja kehittäminen
 • pääsääntöisesti yksityisiltä ja yrityksiltä tehtävät varainhankinnat
 • erilaisten rahoitushakemusten tekeminen
 • säännöllinen raportointi hallitukselle

Hakijalta odotamme:

 • vähintään kolme vuotta kokemusta varainhankinnasta ja erilaisista varainhankintakeinoista
 • kykyä suunnitella varainhankintaa itsenäisesti ja strategisesti ja toteuttaa varainhankintaa käytännössä, erityisesti hyviä vuorovaikutustaitoja rahoituksen ja lahjoitusten saamiseksi
 • vastuunottokykyä tulostavoitteista
 • kokemusta projektin tai tiimin johtamisesta
 • työskentelemme suomen kielellä, jota osaat sujuvasti niin kirjallisesti kuin suullisestikin, mutta tarvitset myös englannin kielen taitoa tässä työssä.

Eduksi luetaan:

 • kokemusta esihenkilötyöstä tai esihenkilökoulutus
 • kokemus yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnasta
 • muu kielitaito, erityisesti ruotsin kielen taito

Tehtävän tiedot:

Työaika: kokoaikainen (36,25 h/vko). Työssä on myös osittainen etätyömahdollisuus. Palkka: pyydämme Sinua esittämään palkkatoiveesi. Tehtävä alkaa: elokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakeminen:

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen [email protected] viimeistään 13.6.2021.__

Sopivimmat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään etäyhteyksin. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 24. Valinnasta pyritään ilmoittamaan viimeistään 24.6.2021.

Kysymyksiin vastaa vs. toiminnanjohtaja Hanni Kangasmäki, 050-5182231, klo 18-20 välisenä aikana torstaina 3.6., maanantaina 7.6. tai tiistaina 8.6.

Odotamme, että juuri Sinä tulet täydentämään Naisten Linjan valovoimaista ja motivoitunutta joukkoa kesän lopussa!

Helatorstain poikkeusaukioloajat

11.5.2021

Helatorstaina 13.5. Naisten Linjan puhelinpäivystys, chat sekä [email protected] ovat poikkeuksellisesti suljettuina.

Nettikirjepalvelu on kuitenkin auki vuoden jokaisena päivänä, myös helatorstaina. Vastaamme kaikkiin palveluun saapuneisiin kirjeisiin aina mahdollisimman pian.

Palvelut ovat jälleen perjantaina 14.5. auki normaalisti.

Toivotamme ihanan lempeää ja aurinkoista helatorstaita!

Hae syksyn vapaaehtoiskoulutukseen!

Haku syksyn 2021 vapaaehtoiskoulutukseen on auki!

29.4.2021

Vapaaehtoistyöntekijät ovat koko toimintamme kulmakivi: ilman vapaaehtoisia ei olisi Naisten Linjaa.

Vapaaehtoistyöntekijämme päivystävät peruspalveluissamme: puhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa. Ennen päivystämään siirtymistä kaikki vapaaehtoiset käyvät kattavan koulutuksen. Haku syksyn 2021 vapaaehtoiskoulutukseen on nyt auki!

Hae mukaan tärkeää vapaaehtoistyötä tekevään, innostavaan ja osaavaan joukkoomme!

Vapaaehtoistyö ei edellytä mitään tiettyä pohjakoulutusta tai kokemusta. Empatia, kiinnostus ja halu uuden oppimiselle riittävät. Jos identifioit itsesi naiseksi ja vapaaehtoistyö Naisten Linjalla kutkuttaa, tutustu vapaaehtoistyöhön ja täytä hakulomake tällä sivulla:

Tule vapaaehtoiseksi -sivulle

Henkisen väkivallan verkkovertaisryhmän banneri, jossa teksti "Verkkovertaisryhmä lähisuhteessaan henkistä väkivaltaa kokeneille naisille - haku 31.3. asti, naistenlinja.fi"

Haku henkistä väkivaltaa kokeneiden verkkoryhmään on nyt auki

15.3.2021

Naisten Linjan lähisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille suunnatun verkkovertaisryhmän haku on nyt auki. Verkkoryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä, jonka tapaamiset tapahtuvat turvallisella ja suljetulla verkkoalustalla. Ryhmään osallistuminen on luottamuksellista ja osallistujan henkilöllisyys tulee vain ohjaajien tietoon. Osallistuakseen ryhmään riittää, että haluaa käsitellä lähisuhteessa kokemaansa henkistä väkivaltaa ja toipua siitä.

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi vähättelyä, syyllistämistä, tekojen ja sosiaalisten suhteiden kontrollointia, haukkumista, kiristämistä tai uhkailua. Henkistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa. Väkivalta jättää kokijaan aina jäljen ja aiheuttaa monenlaisia seurauksia, kuten häpeän ja syyllisyyden tunteita. Toipuminen on kuitenkin mahdolllista. Ethän jää yksin.

Haku ryhmään on auki 31.3.2021 klo 23:59 saakka. Ryhmä kokoontuu ajalla 19.4-28.5.2021.

Lue lisää ryhmästä ja täytä hakulomake tällä sivulla.

Avoin ryhmä kokoontuu poikkeusjärjestelyin keväällä 2021

10.3.2021

Avoin ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Osallistuminen on maksutonta ja ryhmätapaamisissa kokemuksistaan saa puhua juuri sen verran kuin itse haluaa.

Koronatilanteen vuoksi pyydämme ryhmään osallistujia ilmoittautumaan etukäteen. Ryhmän osallistujamäärä on rajattu ja noudatamme viranomaisohjeita. Huolehdimme hygieniasta ja turvaväleistä. Naisten Linja tarjoaa kasvomaskit ryhmän osallistujille.

Jos et pääse ryhmätapaamiseen, mutta olet jo ilmoittautunut, pyydämme laittamaan peruutusviestin ilmoittautumisen yhteydessä annetun ohjeen mukaisesti.

Lue lisää kasvokkain tapaavista ryhmistä ja ilmoittaudu Avoimen ryhmän tapaamisiin täältä.

Piirretty kuva kukkakimpusta mustan ympyrän sisällä, jonka alla lukee "Ostamalla kukkia voit tehdä hyvää.* Kansainvälinen Naistenpäivä 8.3." Oikeassa yläkulmassa on Naisten Linjan logo.

Naistenpäivänä 8.3. voit tehdä hyvää ostamalla kukkia

4.3.2021

Maanantaina 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää, jolloin on tapana muistaa tärkeitä naisia elämässään ostamalla heille kukkia. Tämän kauniin eleen lisäksi on hyvä myös pysähtyä miettimään naisten oikeuksia. Sukupuolten tasa-arvo ei ole vieläkään toteutunut Suomessa, ja erityisesti väkivaltatilastot ovat surullista luettavaa. Joka kolmas suomalainen nainen on kokenut tai kokee väkivaltaa parisuhteessaan.

Naistenpäivä on oiva tilaisuus muistaa väkivaltaa kokeneita naisia lahjoittamalla Naisten Linjan tukipalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tänä vuonna yksityislahjoittajien lisäksi mukana on joukko kukkakauppoja ympäri maata, jotka lahjoittavat naistenpäivän myynnistä tai jakavat Naisten Linjan esitteitä asiakkailleen naistenpäivänä. Nämä kukkakaupat ovat:

 • Kruunukukka / Helsinki
 • Kukkaispalvelu SatuMaa / Siilinjärvi
 • Kukkakauppa Kastanja / Naantali
 • Kukkakauppa Madonna / Helsinki
 • Kukkapiste / Kirkkonummi
 • Kukkapuoti Unikko / Kankaanpää
 • Kukkasalonki Kastanja / Vimpeli
 • Leppävaaran kukka / Espoo
 • Virkkalan kukkapuoti / Lohja
 • Wild Flowers / Helsinki

Olemme kiitollisia näiden yritysten tuesta! Kun muistat läheistäsi tekemällä kukkaostoksesi jossakin yllä mainituista kaupoista, tuet samalla Naisten Linjan toimintaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Voit tukea Naisten Linja työtä myös lahjoittamalla meille suoraan. Koska emme pysty nykyisillä resursseillamme vastaamaan kaikkiin meille tuleviin yhteydenottoihin, joka ikinen lahjoitus on meille tärkeä, oli se sitten kuinka pieni tai suuri hyvänsä.

Voit lahjoittaa Naisten Linjalle:

 • MobilePaylla lyhytnumeroon 22241
 • tilille FI76 8000 1710 11 5701 viitenumerolla 5209
 • tai täyttämällä lomakkeen osoitteessa https://www.naistenlinja.fi/lahjoita/ ja ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi

Lämmin kiitos tuestasi, ja hyvää naistenpäivää!