Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Naisten Linjan kannanotto hallituksen linjaan maalittamisesta

Maalittamisen kriminalisointi otettava osaksi hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa

Naisten Linja Suomessa ry on syvästi pettynyt oikeusministeri Leena Meren linjaukseen siitä, että hallitus ei aio esittää eikä selvittää maalittamisen kriminalisointia. Maalittamisen kriminalisoinnille on vahvat perusteet, kuten oikeusministeriön vuonna 2022 laatima arviomuistio toteaa. Naisten Linja vaatii, että maalittamisen kriminalisointi otetaan osaksi hallituksen tulevaa tasa-arvo-ohjelmaa.

Naisten Linja tekee päivittäin työtä verkkohäirinnän, maalittamisen ja muun digitaalisen väkivallan uhrien tukemiseksi ja vaikuttaakseen väkivallan uhrien oikeuksien toteutumiseen myös lainsäädännössä.

Tiedämme kokemuksesta, että verkkohäirinnällä on sen kokijalle pitkäkestoisia seurauksia. Teettämämme kyselyn mukaan (Verkossa satutetut, Naisten Linjan Turvaverkko-hanke, 2021) verkkohäirinnän eri muodot, mukaan lukien maalittaminen, aiheuttivat kokijoille vakavia psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. 20 % kyselyyn vastanneista kertoi häirinnän johtaneen itsetuhoisuuteen. Lisäksi häirintä kavensi huomattavasti vastaajien elintilaa ja heidän haluaan osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Verkkohäirintää voi kokea kuka tahansa, mutta erityisesti sitä kohdistuu naisiin, tyttöihin ja eri vähemmistöihin. Verkkohäirintä on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.

Maalittaminen heikentää tasa-arvoa ja kaventaa demokratiaa ja uhkaa siten yhteiskuntamme turvallisuutta ja perustuslaissa jokaiselle määriteltyjen oikeuksien toteutumista. Siksi olemme pettyneitä, että oikeusministeri Meri on ottanut kieltävän kannan maalittamisen kriminalisointiin.

Ministeri Meri perustelee kantaansa muun muassa sillä, että maalittaminen on vaikea määritellä. Maalittamisen määritelmää on kuitenkin jo tarjottu oikeusministeriön arviomuistossa 2022. Lisäksi rikoksen määritelmän ja tunnusmerkistön määrittely on tavanomainen osa lainvalmistelutyötä.

Ministerin mukaan maalittamisesta voidaan jo nostaa syyte rikoslain muiden kohtien, kuten vainon tai uhkailun perusteella. Tosiasiassa maalittamiseen liittyvistä osateoista syytteen nostaminen on äärimmäisen vaikeaa, johtuen maalittamisen luonteesta: yksittäiset viestit harvoin täyttävät minkään nykyisen rikoslain pykälän tunnusmerkistöä.

Maalittamisen vahingollisuus perustuu paitsi viestimassaan, myös maalittamiseen osallistuvien tekijöiden suureen määrään. Maalittaminen sisältää myös tekoja, joita rikoslaki ei tunnista tai joissa tekijä on mahdoton tunnistaa (esimerkiksi automatisoidut häirintäviestit, kohteen sometilien ilmiantaminen niiden poistamiseksi ja kohteen yhteystietojen levittäminen anonyymeissä palveluissa). Siksi maalittamiseen yllyttäminen ja siihen osallistuminen tulee kriminalisoida erillisenä tekona.

Kolmanneksi ministeri vetoaa siihen, että maalittamista ei ole vielä kriminalisoitu Suomen verrokkimaissa. Suomella on kuitenkin pitkä edistyksellisen tasa-arvopolitiikan perinne hallituksesta riippumatta. Nyt Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus olla edelläkävijä maalittamisen kriminalisoinnissa ja yhden digitaalisen väkivallan erittäin haitallisen muodon kitkemisessä. Digitaalinen väkivalta on kasvava ilmiö, johon puuttumiseen kaikissa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja rangaistavuudesta säädetyn Istanbulin sopimuksen allekirjoittajamaissa on löydettävä keinoja.

Päättämällä, että asiaa ei tällä hallituskaudella ryhdytä edes selvittämään, ministeri Meri käytännössä estää asiantuntijatiedon hyödyntämisen maalittamisen kriminalisoinnin tarpeen arvioinnissa. Ministeri Meri sanoo puolustavansa sananvapautta. Se on ristiriitainen viesti niille maalittamista ja verkkohäirintää kokeville, joiden turvallisuutta ja sananvapautta salliva ja vähättelevä suhtautuminen maalittamiseen uhkaa.

Lisätietoa: Naisten Linja Suomessa ry Toiminnanjohtaja Katju Aro 050 567 2974, [email protected]

Haku yhteishuoltajien verkkoryhmään sekä Olen selviytyjä -ryhmään on auki

Jos olet kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa ja kaipaat vertaistukea, olet lämpimästi tervetullut Naisten Linjan syksyn vertaistukiryhmiin.

Olen selviytyjä -ryhmä

Kokoontuu keskiviikkoisin 30.8.–18.10 Helsingissä.

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille tarkoitettu ryhmä, jonka kokoonpano pysyy samana koko syksyn ajan ja ryhmän jäsenet sitoutuvat pitkäaikaiseen toimintaan yhdessä. Ryhmä tarjoaa sinulle voimia arjen keskelle ja tukea väkivaltakokemuksista toipumisessa. Osallistujat valitaan hakulomakkeen ja haastatteluiden perusteella.

Haku ryhmään on auki. Lue lisää täältä.

Yhteishuoltajien verkkovertaisryhmä

Kokoontuu verkossa 4.9.–6.10.

Ryhmä on suunnattu naisille, joilla on yhteishuoltajuus väkivaltaisen ex-kumppanin kanssa ja jotka haluavat käsitellä lähisuhteessa kokemaansa väkivaltaa, yhteishuoltajuuteen liittyviä kokemuksia ja edistää väkivaltakokemuksista toipumista. Keskustelu käydään turvallisella ja suojatulla alustalla, luottamuksellisesti ja nimimerkkien kanssa. Ryhmän osallistujat valitaan hakulomakkeen ja haastatteluiden perusteella.

Haku ryhmään on auki. Lue lisää täältä.

Naisten Linjan uusi hallitus on aloittanut työnsä

Naisten Linjan uusi hallitus aloitti työnsä huhtikuussa. Suurin osa kasvoista on tuttuja, mutta hallituksessa aloitti myös uusi varajäsen, Mia Nieminen sekä yksi uusi varsinainen jäsen. Hän on väkivaltatyön kehittämistä tukeva vastaava Johanna Linner Matikka.

Johannalla on pitkä tausta väkivaltatyön parissa. Hän on ohjannut asiantuntijatyön ohella muun muassa toipumis- ja vertaistukiryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille. Hän myös tekee väitöskirjaa lähisuhdeväkivallasta toipumisesta.

”Haluan tukea Naisten Linjaa vahvistamaan asemaansa väkivaltatyön osaajana ja asiantuntijana sekä kansallisena ihmisoikeusvaikuttajana”, Johanna kertoo.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aino Jones, joka on ollut mukana Naisten Linjan toiminnassa vuodesta 2015, jolloin hän aloitti vapaaehtoisena.

”Yhteiskunnassamme näkyy päivittäin esimerkkejä naisvihasta ja epätasa-arvosta. Naisten Linjalla tuetaan niitä naisia ja tyttöjä, joihin tämä vaikuttaa kaikista eniten. Hain hallitukseen, jotta voin omalta osaltani vaikuttaa siihen, että yksikään nainen tai tyttö ei jäisi yksin väkivaltakokemuksensa kanssa, ja ettei näitä kokemuksia enää syntyisi”, Aino sanoo.

Laura Keskinen jatkaa Naisten Linjan hallituksen varapuheenjohtajana. Yhteistä historiaa Naisten Linjan kanssa hänelle on kertynyt hankeviestijänä Turv@verkko-hankkeessa sekä Naisten Linjan vapaaehtoisena.

”Tasa-arvon puolesta taisteleminen on minulle tärkeää. Olen tehnyt aiemmin töitä naiserityisten kysymysten parissa ja tasa-arvoasiantuntijana politiikan parissa”, Laura kertoo.

Hallituksen henkilöstövastaavana jatkaa Milla Vuori, joka on kouluttautunut myös Naisten Linjan vapaaehtoiseksi. Suuhygienistinä työskentelevän Millan sydäntä lähellä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hän on myös opiskellut väkivaltatyötä.

”Väkivalta tunnistetaan edelleen huonosti terveydenhuollossa ja siitä aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle ja yksilölle ovat merkittäviä. Samoin inhimillinen kärsimys. Haluan osaltani lisätä ihmisten tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta, sen tunnistamisesta ja auttamisen keinoista”, Milla sanoo.

Eila Annala jatkaa hallituksen talousvastaavana. Hän on hallitusammattilainen ja keskittynyt urallaan erityisesti talousasioihin.

”On käsittämätöntä, että edelleen 2020-luvulla naisiin kohdistuu niin monenlaista häirintää maassamme, joka on pyrkinyt olemaan yksi naisten tasa-arvon mallimaista. Toivon, että voin tuoda Naisten Linjan käyttöön talousosaamiseni sekä yritysmaailman tuntemukseni”, Eila sanoo.

Henkisen väkivallan verkkovertaisryhmä

Ryhmä kokoontuu verkossa ajalla 30.10.-1.12.2023.

Oletko lähisuhteessasi joutunut olemaan varpaillasi ja varomaan sanojasi? Oletko ollut jatkuvasti pahoillasi jostakin tai oletko joutunut pelkäämään tekojesi seurauksia? Tuntuuko sinusta, ettet ole osannut tehdä mitään oikein, tai olet varonut pienienkin päätösten tekemistä omin päin?

Naisten Linja järjestää verkkovertaisryhmän lähisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille. Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä lähisuhteessa kokemaasi henkistä väkivaltaa ja toipua siitä, vaikka kokemuksistasi olisi kulunut pitkäkin aika.

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi vähättelyä, syyllistämistä, tekojen ja sosiaalisten suhteiden kontrollointia, haukkumista, kiristämistä tai uhkailua. Väkivalta jättää kokijaan aina jäljen ja aiheuttaa monenlaisia seurauksia, kuten häpeän ja syyllisyyden tunteita. Verkkovertaisryhmässä saat tukea toipumiseen ja mahdollisuuden käsitellä kokemuksiasi turvallisessa ja lempeässä ympäristössä.

Ryhmässä keskustelun käydään turvallisella ja suojatulla verkkoalustalla, luottamuksellisesti ja nimimerkkien kanssa. Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Osallistujat valitaan hakemuslomakkeen ja haastatteluiden perusteella.

Vertaisryhmän ohjaajina toimivat Pamela Peltonen ja Sanna Ollila, jotka ovat naiserityisen väkivaltatyön ja ryhmänohjauksen ammattilaisia.

Hae mukaan ryhmään täältä.

Hakuaika on 2.10. - 15.10. Huom! Henkisen väkivallan verkkovertaisryhmä täyttyy yleensä nopeasti, joten laitathan hakemuksesi mahdollisimman pian.

Suomen tulee edistää ICC:n uhrirahaston avaamista Ukrainaan

23.2.2023

Naisten Linja Suomessa ry, YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi ja Ihmisoikeusliitto ovat lähettäneet ulkoministeri Pekka Haavistolle sekä kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnarille kirjeen, jossa vaaditaan Suomelta toimia ICC:n uhrirahaston ulottamiseksi koskemaan Ukrainaa. Uhrirahasto tukee ICC:n toimivaltaan kuuluvien rikosten uhreja ja näiden perheitä. Yhtenä uhrirahaston toiminnan painopisteenä ovat seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit.

"Ukrainan sotaa on käyty vuosi. Tänä aikana sodasta on raportoitu useista seksuaalirikoksista, joita käytetään järjestelmällisesti sodankäynnin aseena. ICC:n uhrirahastoa ei kuitenkaan ole vielä avattu Ukrainaan. Suomi on ICC:n uhrirahaston tärkeä yhteistyökumppani ja voi siten ainutlaatuisesta asemasta vaikuttaa siihen, että uhrirahasto avataan myös Ukrainaan", sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro.

Lue kirje kokonaisuudessaan täältä.

Naisten Linja avaa toisen auttavan puhelinlinjan lahjoittajien ansiosta

4.1.2023

Naisten Linjan varainhankintakampanja päivystyspalveluiden laajentamiseksi onnistui yli odotusten. Keräystuottojen ansiosta Naisten Linja avaa tammikuussa toisen linjan puhelinpalvelussaan. Aiemmin yli puolet puheluista jäi vastaamatta.

Naisten Linjan auttava puhelin, joka tarjoaa apua väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille, on ollut pitkään ruuhkautunut. Vuonna 2022 Naisten Linjalle tulleista soitoista lähes 2 000 jäi vastaamatta, koska linja oli varattuna toisen apua tarvitsevan kanssa.

Viime syksynä Naisten Linja kampanjoi voimakkaasti toisen auttavan linjan avaamisen puolesta. Varainhankintakampanja tavoitti yleisön huomion. Yksityishenkilöt ja yritykset lähtivät sankoin joukoin tukemaan kampanjaa. Lahjoittajien ansiosta Naisten Linja onnistui keräämään tarvittavat varat toisen linjan avaamiseen.

Avattava linja tarjoaa tärkeää lisätukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Valtaosa Naisten Linjalle soittavista naisista elää tilanteessa, jossa väkivalta on jatkuvasti läsnä tai he ovat kokeneet väkivaltaa viimeisen kuukauden sisällä. Lisälinjan ansiosta yhä useampi näistä naisista pääsee puhumaan kokemastaan sen sijaan, että joutuisi odottamaan linjan vapautumista.

“Väkivaltaa kokeneelle on tärkeää saada apu nopeasti, kun aloite avun hakemiseen on syntynyt. Puhelinpalvelumme auttaa väkivaltaa kokeneita naisia väkivallasta selviytymisessä ja mahdollistaa sen, että toipuminen voi alkaa. Kiitämme kaikkia lahjoittajia heidän tuestaan”, Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro sanoo.

Naisten Linjan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestön saama avustus ei kuitenkaan riitä vastaamaan avuntarpeeseen. Tärkeää lisärahoitusta järjestö saa keräystuotoista. Nyt avattavan toisen linjan tulevaisuus on edelleen riippuvainen lahjoittajien tuesta.

Naisten Linjan toimintaa voi tukea kerta- tai kuukausilahjoituksilla osoitteessa lahjoita.naistenlinja.fi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Elina Lakso | varainhankintapäällikkö 050 554 3457 [email protected]

Naisten Linjalla tapahtuu – ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa Turv@verkko-hankkeen päätöstilaisuuteen

Katso tilaisuuden tallenne täältä > https://enchant.fi/naisten-linja/turvaverkko-paatostilaisuus

Turv@verkko-hankkeessa on tehty pioneerityötä digitaalista väkivaltaa ja verkkohäirintää kokeneiden naisten auttamiseksi vuodesta 2018 lähtien. Viisivuotinen hanke on tulossa päätökseensä vuodenvaihteessa. On aika pohtia, mitä on saatu aikaan ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.

Tilaisuuden keynote-puhuja on Johanna Nelles Euroopan neuvostosta, joka kertoo viime vuonna julkaistuista yleissuosituksista naisiin kohdistuvan väkivallan digitaaliseen ulottuvuuteen liittyen.

Tilaisuudessa kuullaan lisäksi hankkeen tuloksista ja visioidaan yhdessä sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn tulevaisuutta. Hankkeen työntekijät kertovat Turv@verkko-palveluista auttajan näkökulmasta ja digitaalisen väkivallan seurauksista yksilölle.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Naisten Linja järjestää maksuttoman tietoturvakoulutuksen naisille – katso tietoturvakoulutuksen tallenne täältä > https://youtu.be/j9eDOpSaLDI

Naisten Linjan Turv@verkko-hanke järjestää torstaina 24.11. klo 18–19:30 ilmaisen tietoturvakoulutuksen, joka on suunniteltu naisten tarpeista käsin. Webinaarissa opetellaan arkisia tietoturvataitoja, ja saat toimintaohjeita ikäviin tilanteisiin verkossa.

Tilaisuuden kouluttajina toimivat tietoturva-asiantuntija Anu Laitila ja Naisten Linjan Turv@verkko-hankkeen työntekijät.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Turv@verkko-hankkeen päätöstilaisuus

Naisten Linja kerää lahjoituksia toista puhelinlinjaa varten

24.8.2022

Naisten Linjan auttava puhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille on ollut jo pitkään ruuhkautunut. Reilusti yli puolet soitoista jää vaille vastausta linjan ollessa varattuna. Naisten Linjalla on käynnissä kampanja, jonka tavoitteena on kerätä puuttuvat varat toista puhelinlinjaa varten.

Puhelin tuuttaa varattua. Soittajan hätä on suuri. Tänään hänellä on ollut mahdollisuus tarttua luuriin, soittaa ja hakea apua. Viime vuonna lähes 2500 naista oli vastaavassa tilanteessa. He jäivät vaille vastausta, koska Naisten Linjan auttava puhelin oli varattu. Järjestön tavoitteena on avata toinen puhelinlinja, jotta yhä useampi satutettu nainen saisi apua. Toisen linjan avaamiseen ja ylläpitoon tarvitaan kuitenkin lisää rahoitusta. Naisten Linja on käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on kerätä puuttuvat varat toista puhelinlinjaa varten.

Väkivaltaa kokenut ei voi odottaa linjan vapautumista

Naisten Linja on matalan kynnyksen palvelu. Auttavaan puhelimeen soittavat naiset kertovat väkivaltakokemuksistaan usein ensimmäistä kertaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että heille vastataan, heitä kuunnellaan ja uskotaan. Toista mahdollisuutta soittaa auttavaan puhelimeen ei välttämättä tule. Vuosittain noin kaksikymmentä naista kuolee lähisuhdeväkivallan seurauksena.

"Väkivaltaan liittyy paljon häpeän ja pelon tunteita, joiden takia ihminen voi kerätä pitkäänkin rohkeutta ennen kuin uskaltaa hakea apua. Ensimmäinen kohtaaminen on merkittävä, koska se voi joko lannistaa tai kannustaa hakemaan lisää apua. Mitä nopeammin apua saa, sitä nopeammin myös toipumisprosessi alkaa", sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro.

Naisten Linjan kouluttamat vapaaehtoiset päivystävät arkipäivisin kello 16–20 numerossa 0800 02400.

Katso kampanjavideo

Ryhdy Naisten Linjan kuukausilahjoittajaksi ja auta avaamaan toinen puhelinlinja. Lahjoita osoitteessa: https://lahjoita.naistenlinja.fi

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Anna-Kaisa Cronstedt Viestinnän asiantuntija 050-3584009 [email protected]

palvelut auki syksy22

Naisten Linja tarjoaa jälleen tukipalveluita ja vertaistukiryhmiä

1.8.2022

Naisten Linjan syksy käynnistyy elokuun alussa. Tukipalvelumme ovat kesätauon jälkeen auki normaalisti. Puhelinpäivystys on auki maanantaista perjantaihin klo 16–20 ja chat-päivystys tiistaisin ja torstaisin klo 17–19. Digitaaliseen väkivaltaan erikoistunut Turv@verkko-chat on auki keskiviikkoisin klo 12–15 ja Turv@verkko-puhelin torstaisin klo 12–15. Voit aukioloaikoina soittaa meille numeroon 0800 02400 ja laittaa viestiä chatissä osoitteessa naistenlinja.fi/chat. Olemme täällä sinua varten.

Vertaistukiryhmiä Helsingissä

Tarjoamme Helsingissä vertaistukiryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille, itsemäärittelyä kunnioittaen. Olen selviytyjä -ryhmän hakuaika on 1.8.–21.8. Voit hakea ryhmään täyttämällä hakulomakkeen

Olen selviytyjä -ryhmä on lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille tarkoitettu vertaistukiryhmä, jonka kokoonpano pysyy samana koko syksyn ajan ja ryhmän jäsenet sitoutuvat pitkäaikaiseen toimintaan yhdessä. Ryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen ilmapiirin luomiseen. Osallistujat saavat itse määrittää, kuinka paljon henkilökohtaisia kokemuksiaan he haluavat jakaa ryhmässä.

Olen selviytyjä -ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 7.9.–26.10. ja yhden kerran tammikuussa 2023.

Avoin ryhmä kokoontuu syksyllä

Avoin ryhmä jatkaa toimintaansa 18.8. alkaen joka toinen torstai klo 18–19.45. Ryhmä kokoontuu Aivoliiton vanhoissa tiloissa osoitteessa Annankatu 29 A, Helsinki. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Avoin ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Avoimessa ryhmässä osallistujat saavat vertaistukea ja puhua kokemuksistaan, heille annetaan tietoa väkivallasta ja sen muodoista, väkivallan kokijan oikeuksista sekä oikeudellisista asioista.

Ryhmä on avoin, joten ryhmän kokoonpano voi vaihdella. Avoin ryhmä kokoontuu syyskaudella 18.8. / 1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.

Lue lisää Naisten Linjan Helsingissä kokoontuvista tukiryhmistä

Palvelut kiinni kesällä

Naisten Linjan päivystyspalvelut kiinni heinäkuussa

30.6.2022

Naisten Linjan vapaaehtoiset ja työntekijät pääsevät ansaitulle kesälomalle heinäkuussa. Puhelin- ja chat-päivystys sekä Turv@verkon palvelut ovat suljettuina 1.7.–31.7. Myös toimistomme hiljenee heinäkuun ajaksi.

Jos tarvitset apua väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä, Nollalinjan auttava puhelin palvelee heinäkuussa vuorokauden ympäri numerossa 080 005 005. Nollalinjan Chat-palvelu on auki arkisin klo 9–15 osoitteessa nollalinja.fi

Naisten Linja on avoinna taas 1.8. alkaen ja olemme valmiina kuuntelemaan ja tukemaan juuri sinua. Ethän epäröi ottaa meihin yhteyttä elokuussa.

Oikein hyvää ja turvallista kesää kaikille!

Vaparirekry 2022

Syksyn 2022 vapaaehtoiskoulutus

päivitetty 20.6.2022

Haku syksyn 2022 vapaaehtoiskoulutukseen on päättynyt! Etsimme uusia vapaaehtoisia seuraavan kerran keväällä 2023. Tiedotamme vapaaehtoisrekrystä nettisivuillamme ja somekanavissamme.

Naisten Linjan vapaaehtoisena pääset tekemään merkityksellistä ja vaikuttavaa vapaaehtoistyötä. Vastaat päivystyspalveluissamme, tuet väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia ja tyttöjä, pääset edistämään naisten oikeuksia ja liityt osaksi lämminhenkistä Naisten Linjan yhteisöä. Vapaaehtoistyötä voi tehdä joko Naisten Linjan toimistolla Helsingin keskustassa tai etänä.

Kaikki Naisten Linjan vapaaehtoiset käyvät kattavan koulutuksen, josta jokainen saa tarvittavat eväät päivystämiseen. Vapaaehtoiskoulutus järjestetään 10.9.–26.11.2022 ja siihen sisältyy läsnäoloa vaativia tapaamisia, jotka pidetään Naisen Linjan toimistolla, Helsingin keskustassa sekä webinaareja, jotka ovat katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena.

Vapaaehtoiskoulutuksessa käymme läpi muun muassa väkivallan eri muotoja ja seurauksia, väkivaltatyötä ja toipumista tukevia palveluita sekä oikeusjärjestelmän ja rikosprosessin vaikutuksia väkivallan kokijaan. Lisäksi koulutukseen kuuluu harjoitteluvuoro, jolloin koulutettava vapaaehtoinen saa seurata kokeneen päivystäjän toimintaa.

Kouluttajina toimivat mm. Naisten Linjan väkivaltatyön asiantuntija Pamela Peltonen, psykoterapeutti ja Amnestyn sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen, Nuorten Exitin kohtaavan asiakastyön suunnittelija Pauliina Paakkari ja Mieli ry:n kriisityöntekijä ja psykoterapeutti Veli-Matti Husso.

Lue lisää vapaaehtoiskoulutuksesta www.naistenlinja.fi/Vapaaehtoiskoulutus

Lisätietoja: Helena Päärni 044 921 1102 [email protected]

Naisten Linjan puhelinpäivystys 20 vuotta!

15.5.2022

Naisten Linjan päivystävä puhelin pirisi ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Tuosta ensimmäisestä soitosta lähti liikkeelle naisjärjestön toiminta, jonka kulmakivenä ovat päivystävät vapaaehtoiset. Syksyllä Naisten Linja kouluttaa lisää vapaaehtoisia, jotta yhä useamman väkivaltaa kokeneen soittoon pystytään vastaamaan.

Naisten Linjan vapaaehtoiset ovat 20 vuoden ajan vastanneet väkivaltaa kokeneiden naisten ja tyttöjen puhelinsoittoihin. Päivystävä puhelin soi ensimmäisen kerran 15.5.2002. Soittoon vastasi Sirkka Perttu, yksi Naisten Linjan perustajista.

"En ikinä unohda sitä puhelua. Langan toisessa päässä oli vanha nainen, joka onnitteli ilmaisen puhelinlinjan avaamisesta. Hän kertoi, että olisi aikoinaan tarvinnut apua omiin väkivaltakokemuksiinsa, muttei sitä saanut", Perttu kertoo.

Haussa uusia vapaaehtoisia

Naisten Linjan puhelin soi ahkerasti ensimmäisenä päivystyspäivänä ja se soi yhä edelleen. Viime vuonna Naisten Linjalle tuli 3405 soittoa, joista noin kolmasosaan vapaaehtoiset pystyivät vastaamaan. Järjestö hakee parhaillaan uusia vapaaehtoisia syksyllä pidettävään koulutukseen. Vapaaehtoiset päivystävät nykyään puhelimen lisäksi chatissa ja vastaavat nettikirjeisiin.

"Vapaaehtoiset, koulutetut auttajat ovat toimintamme kulmakivi. Lahjoittajien ja vapaaehtoisten tuella voimme toivottavasti avata pian myös toisen puhelinlinjan, jotta pääsemme purkamaan ruuhkaa ja yhä useampi meille soittava saa tarvitsemansa avun", sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro.

Merkityksellistä ja tyydyttävää vapaaehtoistyötä

Sirkka Perttu päivysti pitkään Naisten Linjan puhelimessa ja tekee edelleen naiserityistä väkivaltatyötä. Perttu lähettää terveisiä kaikille, jotka pohtivat vapaaehtoistyön aloittamista Naisten Linjalla:

"Aihe kuulostaa rankalta ja sitä se onkin. Kuitenkin vapaaehtoistyö on merkityksellistä ja tyydyttävää. Puhelimessa saa aidon kontaktin soittajaan ja pääsee tukemaan hänen voimaantumistaan."

Naisten Linjan vapaaehtoishaku on käynnissä 17.6.2022 saakka. Mukaan voi hakea tällä hakulomakkeella: Vapaaehtoiskoulutuksen ilmoittautumislomake

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Anna-Kaisa Cronstedt Viestinnän asiantuntija 050-3584009 [email protected]