Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Muita auttavia tahoja

Väkivallan kokemuksista toipuminen on mahdollista. Jokaisen prosessi on yksilöllinen, mutta yksin ei kenenkään tarvitse jäädä. Jokaisella väkivaltaa kokeneella sekä heidän läheisillään on oikeus saada apua. Väkivallasta puhuminen tai siitä kirjoittaminen luotetun tahon kanssa mahdollistaa omien kokemusten nimeämisessä sekä väkivallan tunnistamisessa. Kattavan ja monipuolisen tiedon hankkiminen väkivallan seurauksista ja dynamiikasta auttaa väkivallan tunnistamisessa myös yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

Avun pyytäminen on monesti suuri askel ja haluammekin rohkaista ottamaan yhteyttä joko Naisten Linjaan tai johonkin muuhun auttavaan tahoon aina kun huoli herää. Naisten Linjalle voit joko soittaa, chatata tai osallistua kasvokkain tai netissä kokoontuviin ryhmiin. Naisten Linjan palvelut löydät täältä.

Joskus avun tarve on akuutti ja silloin tulee aina ensisijaisesti soittaa hätänumeroon 112. Turvakotiin ei tarvitse lähetettä ja toisen paikkakunnan turvakotiin voin mennä kotikunnasta riippumatta.

Alle olemme koonneet listan muista auttavista tahoista. Ohjaamme Naisten Linjalla aina tarvittaessa erityisten palveluiden piiriin. Naisten Linja ei vastaa linkkien sisällöstä.

Pari- ja lähisuhdeväkivalta

Turvakotien yhteystiedot, kaikkien Suomen turvakotien yhteystiedot.

Esteettömät turvakodit sijaitsevat Lahdessa, Oulussa, Vaasassa ja Mikkelissä. Seinäjoella, Espoossa, Tampereella ja Hämeenlinna sijaitseviin turvakoteihin on esteetön kulku ja kaikissa on ainakin yksi esteetön huone.

Turvakotien avopalveluista löydät tietoa täältä.

Nettiturvakoti, verkkopalvelu väkivallan kaikille osapuolille tarjoaa tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Suomen turvakotien yhteystiedot.

Kuntien ja kaupunkien sosiaalipäivystykset auttavat kiireellisessä sosiaalipalvelujen tarpeessa. Lähimmän sosiaalipäivystyksen yhteystiedot löytyvät kunnan sosiaalitoimen verkkosivuilta. Oman kunnan sosiaalitoimeen voi aina ottaa yhteyttä. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Palveluun saa yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Sosiaalipäivystyksen apu on maksutonta. Jokaisella kunnalla on oma sosiaalipäivystysnumero.

Viola – väkivallasta vapaaksi, Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.

MLL:n Turvaverkko Helsinki tarjoaa matalan kynnyksen apua perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille aikuisille ja/tai lapsille.

Apua puhelimitse

Nollalinja on maksuton 24/7 auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjan päivystäjien kanssa voit keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomen Mielenterveys ry:n kriisivastaanotot auttavat elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Valtakunnallinen kriisipuhelin 24/7 tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen numerossa 09 2525 0111.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

SERI-tukikeskukset, seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneiden tukiyksiköt yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Tukikeskus on matalan kynnyksenyksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Palvelu on maksutonta. Hoidon saamisen ehtona ei ole rikosilmoituksen teko, vaikka siihen kannustetaankin. SERI-tukikeskukset Suomessa: Helsinki, Turku, Pori, Tampere, Kuopio ja Oulu. Löydät muut Suomen SERI-keskukset täältä.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten ja hyväksikäytön uhreille, heidän läheisilleen ja kokijoiden parissa työskenteleville. Kriisipäivystys, juristipäivystys sekä erilaiset tukiryhmät. Kriisipäivystys on avoinna numerossa 0800-97899 ma-to 9-15. Viikonloppuisin ja pyhinä klo 15-21.

Oikeudellista apua

Rikosuhripäivystys (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Puhelimitse 116 006 ja verkossa.

Maksutonta lakineuvontaa naisille, Naisasialiitto Unioni tarjoaa maksuttoman suomenkielisen juristipäivystyksen naisille keskiviikkoisin klo 17-19 numerossa 09 643 158.

Someturva tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille asiantuntevaa oikeusapua somessa kohdattuihin ongelmiin.

Maahanmuuttajataustaisille naisille

Monika-Naiset Liitto, monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta, tarjoaa monikulttuurista naistoimintaa sekä erityispalveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille. Auttava puhelin 0800 05058 on avoinna ma-pe 9-16. Turvakoti Mona toimii salaisessa osoitteessa.

Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta

Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta tekee työtä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Lakimiespäivystys, puhelinneuvontaa sekä ryhmätoimintaa Helsingissä ja Vantaalla.

Eron jälkeinen vaino

Tukikeskus Varjo, apua eron jälkeisen vainon kohteena eläville ihmisille.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Seta ry tarjoaa monenlaista tukea, palveluita ja tietoa. Se kampanjoi sen puolesta, että ihmisoikeudet ja hyvinvointi kuuluvat kaikille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta ja että homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut sateenkaari-ihmiset tulisivat kohdatuksi yhdenvertaisina lainsäädännössä ja arjessa.

Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (entinen Transtukipiste) tarjoaa tukea ja tietoa kaikille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa.

Muita erityistä tukea ja tietoa tarjoavia tahoja

Suomen Delfins ry auttaa lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa kokeneita aikuisia. Tarjoaa luottamuksellista tukea neuvontapuhelimen ja chatin välityksellä sekä järjestää keskusteluryhmiä eri puolilla Suomea.

Al-anon, vertaistukea alkoholistien läheisille.

Ehyt ry:n päihdeneuvonta tarjoaa päihdeneuvontapalvelua anonyymisti ja ilmaiseksi 24/7 vuoden jokaisena päivänä numerosta 0800 900 45.

Naisten kulma tarjoaa rikostaustaisille romaninaisille oman yhteisöllisen tilan, jonka toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista.

Romano Missio toimii kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa.

African Care on maahanmuuttajataustaisten naisten perustama järjestö, joka järjestää maahan muuttaneiden hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ja globaalikasvatuskursseja.

Narsistien uhrien tuki ry tarjoaa tukea vertaistukiryhmissä sekä vertaistukipuhelimessa.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä, opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävä yhdistys.

Nuorten Exit tarjoaa 13–29 -vuotiaille tietoa omista rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja on rikottu. Chat ja blogi.

Amnesty tekee vaikuttamistyötä ja kannanottoja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee vankeja elämänhallinnassa ja asunnon etsinnässä. Työskentelee rikostaustaisten ja heidän läheistensä hyväksi.

Ensikodit antavat tukea vanhemmuuteen, elämänhallintaan ja itsenäiseen selviytymiseen. Turvakoti taas palvelee, jos haet apua pääasiassa lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaan.

Tukea netissä

Päihdelinkki tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista.

Naistenkartano tarjoaa naisille maksutonta ja luottamuksellista ammattiapua erilaisten elämäntilanteiden solmujen aukaisemiseen. Sosiaalialan ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat naisia heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Nettivihje -sivuston kautta kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä toiminnasta tai materiaalista. Tätä voivat olla esimerkiksi seksuaaliset kuvat tai videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Tukinet on kriisikeskus netissä. Voit tutustua eri aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Apua väkivaltaa käyttävälle

Lyömätön Linja Espoossa auttaa miehiä, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Miehen Linja tarjoaa apua maahanmuuttajamiehille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Nettiturvakoti tietoa myös väkivaltaa käyttävälle miehelle.

Maria Akatemia tarjoaa apua naisille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa

Seurakuntatyö

Diakoniatyö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tarjoamaa apua erilaisissa kriisitilanteissa oleville ihmisille. Kirkon Palveleva Puhelin on kriisipuhelin, joka auttaa ja kuuntelee elämän vaikeissa tilanteissa.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset antavat keskusteluapua elämän erilaisissa kriiseissä.

Kirkon keskusteluapu on mahdollisuus purkaa kaikkia mieltä painavia asioita. Suomenkielinen päivystys numerossa 0400 22 11 80 on avoinna joka ilta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 saakka.