Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Ryhmien rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 3.2.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Mari Lakeus, kehittämissuunnittelija [email protected] 050 569 6112

Rekisterin nimi Vertaisryhmään osallistuvat

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää Naisten Linjan vertaisryhmiin osallistuvien yhteystietoja ryhmän voimassaolon ajan, jotta Naisten Linja voi tarvittaessa pitää heihin yhteyttä ja taata heidän ja muiden ryhmään osallistujien turvallisuuden.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää kunkin ryhmän osallistujan etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) sekä paikkakunnan (ei osoitetta). Lisäksi rekisteri sisältää ilmoittautumislomakkeessa täytetyt tiedot motivaatiosta osallistua kyseiseen ryhmään.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden ilmoittautuessa Naisten Linjan vertaisryhmään.

Rekisterissä olevia henkilötietoa voidaan päivittää Digi- ja Väestötietoviraston yhteistyökumppaneina toimivien yritysten toimesta. Päivitykseen haetaan aina tapauskohtainen lupa Digi- ja Väestövirastosta.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Naisten Linja Suomessa ry käyttää Googlen palveluja, jonka palvelimet voivat sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Naisten Linjan verkkovertaisryhmään ilmoittautunut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi eli ryhmän voimassaoloajan ja 1 kuukausi sen jälkeen palautteen keräämiseksi. Henkilön tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, jos henkilö keskeyttää ryhmän.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.