Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Tietosuojaseloste

Tietosuojasi on meille ensiarvoisen tärkeää. Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle tietoa keräämistämme rekistereistä sekä niiden käyttötarkoituksista. Selosteen avulla saat tietoa oikeuksistasi ja voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta.

Yhteydenottajien yksityisyys

Naisten Linja ei kirjaa yhteydenottajista henkilötietoja, vaikka ne tulisivat yhteydenotossa ilmi. Naisten Linjan päivystäjät kirjaavat kuitenkin jokaisesta yhteydenotosta palveluseurantalomakkeen, johon kirjataan yhteydenotoista tietoja anonyymisti. Lomakkeissa kysytään mm. yhteydenottajan kokeman väkivallan muodoista, milloin väkivaltaa on tapahtunut ja siitä, minne yhteydenottaja on mahdollisesti ohjattu eteenpäin. Palveluseurantaa on tärkeä tehdä, jotta saamme rakenteellista tietoa väkivallan yleisyydestä, sen aiheuttamasta tuen tarpeesta sekä palvelujemme tarkoituksenmukaisuudesta. Yksittäisiä lomakkeita pääsevät tarkastelemaan vain Naisten Linjan vaitiolovelvolliset työntekijät, eikä yksittäisistä yhteydenottajista raportoida eteenpäin kolmansille osapuolille.