Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Vapaaehtoisten rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 8.9.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Mari Lakeus, kehittämissuunnittelija [email protected] 050 569 6112

Rekisterin nimi Naisten Linjan vapaaehtoiset

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää Naisten Linjan vapaaehtoisten yhteystietoja, jotta Naisten Linja voi pitää heihin yhteyttä päivystysvuoroihin ja vapaaehtoisuuteen liittyvissä asioissa.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon). Lisäksi rekisteri sisältää tiedon, minä päivinä henkilö päivystää Naisten Linjalla (puhelin ja chat).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden ilmoittautuessa Naisten Linjan vapaaehtoistyön koulutukseen.

Rekisterissä olevia henkilötietoa voidaan päivittää Digi- ja Väestötietoviraston yhteistyökumppaneina toimivien yritysten toimesta. Päivitykseen haetaan aina tapauskohtainen lupa Digi- ja Väestövirastosta.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Vapaaehtoisten nettisivut käyttävät Contentfulia palveluntarjoajanaan, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n sisällä. Lue lisää täältä. Lisäksi Naisten Linja Suomessa ry käyttää Googlen palveluja, jonka palvelimet voivat sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Lue lisää täältä. Vapaaehtoisten netti toimii Discourse Meta:n alustalla, jonka palvelimia sijaitsee myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Lue lisää täältä. Vapaaehtoisten netti käyttää viestimiseen Sendgridin palveluja, jonka palvelimet sijaitsevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Lue lisää täältä.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Naisten Linjan vapaaehtoiskoulutukseen ilmoittautunut/vapaaehtoinen voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi. Henkilön tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, kun hän ilmoittaa lopettavansa vapaaehtoisena toimimisen tai keskeyttää vapaaehtoistyön koulutuksen.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.