Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Rekisteriseloste – Naisten Linjan tukijarekisteri

Naisten Linja Suomessa ry ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää Naisten Linjan kampanjoista ja auttamistyöstä kertomiseen.

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 4.3.2021.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Irina Tselikova, järjestöassistentti [email protected] 050 470 7540

Rekisterin nimi Naisten Linja Suomessa ry:n tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on Naisten Linja Suomessa ry:n tukijarekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Naisten Linjan toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.

Tukijoilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö Tukijarekisteri sisältää seuraavat tiedot: – Tukijan etu- ja sukunimi – Sähköpostiosoite – Postiosoite (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) – Puhelinnumero (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon)

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Naisten Linjan verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla tai liittyy Naisten Linjan jäseneksi.

Tietojen luovutus Tietoja ei luovuteta Naisten Linja Suomessa ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus Tukijarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tukijarekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi.

Rekisteriseloste – Naisten Linja ystäväkirjeen postituslista

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 6.4.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Mari Lakeus, kehittämissuunnittelija [email protected] 050 569 6112

Rekisterin nimi Naisten Linjan ystäväkirjeen tilaajat

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää sähköpostiosoitteistoa, jonka kautta Naisten Linja tiedottaa toiminnastaan.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) sekä sähköpostiosoitteen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä ystäväkirjeen tilaajiksi.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolista palveluntarjoajaa, MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Näin ollen käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, kun käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Ystäväkirjeen tilaajalistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.

Rekisteriseloste – Naisten Linjan vapaaehtoiset

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 19.10.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Mari Lakeus, kehittämissuunnittelija [email protected] 050 569 6112

Rekisterin nimi Naisten Linjan vapaaehtoiset

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää Naisten Linjan vapaaehtoisten yhteystietoja, jotta Naisten Linja voi pitää heihin yhteyttä päivystysvuoroihin ja vapaaehtoisuuteen liittyvissä asioissa.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon). Lisäksi rekisteri sisältää tiedon, minä päivinä henkilö päivystää Naisten Linjalla.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden ilmoittautuessa Naisten Linjan vapaaehtoistyön koulutukseen.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Vapaaehtoisten nettisivut käyttävät Contentfulia palveluntarjoajanaan, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n sisällä. Lisäksi Naisten Linja Suomessa ry käyttää Googlen palveluja, jonka palvelimet voivat sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Naisten Linjan vapaaehtoiskoulutukseen ilmoittautunut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi. Henkilön tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, kun hän ilmoittaa lopettavansa vapaaehtoisena toimimisen tai keskeyttää vapaaehtoistyön koulutuksen.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.

Rekisteriseloste – Naisten Linjan ryhmiin osallistuvat henkilöt

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 3.2.2022.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 [email protected] Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Mari Lakeus, kehittämissuunnittelija [email protected] 050 569 6112

Rekisterin nimi Vertaisryhmään osallistuvat

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää Naisten Linjan vertaisryhmiin osallistuvien yhteystietoja ryhmän voimassaolon ajan, jotta Naisten Linja voi tarvittaessa pitää heihin yhteyttä ja taata heidän ja muiden ryhmään osallistujien turvallisuuden.

Rekisterin tietosisällöt Rekisteri sisältää kunkin ryhmän osallistujan etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) sekä paikkakunnan (ei osoitetta). Lisäksi rekisteri sisältää ilmoittautumislomakkeessa täytetyt tiedot motivaatiosta osallistua kyseiseen ryhmään.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden ilmoittautuessa Naisten Linjan vertaisryhmään.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Naisten Linja Suomessa ry käyttää Googlen palveluja, jonka palvelimet voivat sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen Naisten Linjan verkkovertaisryhmään ilmoittautunut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi eli ryhmän voimassaoloajan ja 1 kuukausi sen jälkeen palautteen keräämiseksi. Henkilön tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, jos henkilö keskeyttää ryhmän.

Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.