Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu

Seksuaalinen häirintä on yksipuolista ja ei-toivottua seksuaalista käytöstä, joka loukkaa toisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Se voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Seksuaaliseen häirintään liittyy usein halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Se voi olla suoraa tai tapahtua esimerkiksi vitsin varjolla.

Seksuaalinen huomio muuttuu häirinnäksi silloin, kun huomion kohde ei pidä siitä tai sitä jatketaan, vaikka hän ilmaisisi sen olevan epämiellyttävää. Häirintää voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lue myös: Mitä on digitaalinen väkivalta?

Seksuaalista häirintää voi olla esimerkiksi

  • kaksimieliset vitsit ja härskit puheet
  • asiattomat vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset
  • seksuaalissävytteinen ehdottelu tai vaatiminen
  • seksistinen vihapuhe, kuten ulkonäköön tai seksuaalisuuteen liittyvät uhkaavat kommentit
  • seksuaalisesti värittyneet viestit tai puhelinsoitot
  • seksin ehdottaminen epäasiallisessa yhteydessä
  • fyysinen lähentely

Lue myös: Seksuaalinen väkivalta

Seksuaalista häirintää kokevat eniten naiset

Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolaissa määriteltyä syrjintää. Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan naisista 38 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää edellisen kahden vuoden aikana. Naiset kokivat seksuaalista häirintää pääasiassa miesten taholta, miehet puolestaan sekä naisten että miesten taholta.

Naissukupuoli, nuori ikä, vähemmistöön kuuluminen ja pienituloisuus lisäävät merkittävällä tavalla häirinnän riskiä. Nuori ikä on etenkin naisille merkittävä seksuaalisen häirinnän riskitekijä: yli puolet alle 35-vuotiaista naisista on kokenut häirintää.

Yleisimpiä naisten kokemia seksuaalisen häirinnän muotoja ovat kaksimieliset vitsit ja härskit puheet, asiattomat vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset, fyysinen lähentely ja seksin ehdottaminen epäasiallisessa yhteydessä. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan naiset kohtaavat miehiä useammin häirintää myös verkossa.

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9.-luokkalaisista tytöistä lähes puolet ja pojista noin joka kymmenes oli kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana. Kokemukset olivat muita yleisempiä ulkomaalaistaustaisilla, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla sekä toimintarajoitteisilla.

Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu on seksuaalista häirintää sisältävä rikos. Se tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa tekoa. Se voi olla fyysinen tai sellaiseen rinnastuva sanallinen tai muu teko.

Sanallista seksuaalista ahdistelua on häirintä, jonka voi tulkita vastaavan vakavuudeltaan fyysistä seksuaalista koskettelua. Merkitystä on myös sillä, mitä sanotaan, missä tilanteessa ja millainen on osapuolten välinen suhde.

Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikos vuodesta 2014 alkaen. Seksuaalirikoslaki uudistui 2023, minkä myötä seksuaalinen ahdistelu voi olla myös viestin tai kuvan lähettämistä tai esittämistä, kuvan ottamista tai itsensä paljastamista.

Lue myös: Kuviin liittyvä väkivalta

Seksistinen vihapuhe

Seksistinen vihapuhe on häirintää ja se on myös rikos. Seksistinen vihapuhe tarkoittaa loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka levittää, lietsoo tai oikeuttaa vihaa sukupuolen perusteella. Se kumpuaa yhteiskunnan valtarakenteista ja tuottaa epätasa-arvoa sukupuolten välille.

Seksistinen vihapuhe kohdistuu pääasiassa tyttöihin ja naisiin. Se rajoittaa kohteensa sananvapautta ja sen tarkoitus on nöyryyttää ja vähätellä toisen mielipiteitä ja taitoja sekä saada tämä tuntemaan pelkoa ja haavoittuvuutta.

Jos olet kokenut seksuaalista häirintää ja haluat puhua tilanteesta, otathan yhteyttä Naisten Linjan palveluihin. Verkossa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään liittyvissä asioissa saat apua Turv@verkko-palvelustamme.